Ngành tư pháp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý

Cập nhật lúc 14:21, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật tỉnh tại Hội nghị Triển khai công tác tư pháp năm 2020; tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, do Sở Tư pháp Lâm Đồng tổ chức vào sáng 9/1/2020 tại TP Đà Lạt.
 
Đại diện Bộ Tư pháp, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị
Đại diện Bộ Tư pháp, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị
 
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, ngành tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã chủ động, tập trung tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành 16 Nghị quyết quy phạm pháp luật, thẩm định 55 dự thảo văn bản, góp ý 81 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ngành gửi đến. 
 
Song song với đó, ngành tư pháp còn kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức gần 70 hội nghị phổ biến các luật, văn bản pháp luật có liên quan cho trên 6.600 đại biểu. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh giới thiệu nội dung Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ; Luật Tố cáo và các văn bản có liên quan cho 4.500 đại biểu. 
Ngoài ra, ngành tư pháp tỉnh còn chú trọng triển khai đồng bộ các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, kiện toàn 33 tổ chức hành nghề công chứng, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý trên 900 vụ việc cho người dân, doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước và thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở… 
 
Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, các ngành, các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã nghe nhiều báo cáo tham luận về công tác tư pháp cũng như công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác tư pháp và thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, khó khăn, đồng thời đề xuất một số kinh nghiệm, giải pháp trong thời gian tới. 
 
Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nguyễn Văn Yên đánh giá cao kết quả của ngành tư pháp và Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh trong năm 2019.  
 
Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Yên đề nghị trong thời gian tới ngành tư pháp tỉnh cần tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, tập trung rà soát, thẩm định; đề xuất tham mưu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, nâng cao trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật; thường xuyên bồi dưỡng tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp cần phát huy tinh thần đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo và các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.  
 
Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý: Ngành tư pháp cần quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phân bổ kinh phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.
 
Dịp này, Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương cho 16 cá nhân có thành tích “Vì sự nghiệp Tư pháp”; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2019. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể lao động xuất sắc; 3 tập thể, 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ngoài ra, 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 cũng được Chủ tịch UBND tỉnh biểu  dương, trao tặng Bằng khen.
 
 
THUỴ TRANG
,