Tọa đàm khoa học về Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật lúc 14:02, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 8/1/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo cách mạng vững bước đi lên”. Buổi tọa đàm do đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thắng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị, đoàn thể tỉnh. 
 
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Báo cáo đề dẫn buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức là kết quả tất yếu của lịch sử, của quá trình kết hợp Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ, kể từ khi nước ta bị đế quốc xâm lược. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 
Các đồng chí chủ trì buổi tọa đàm
Các đồng chí chủ trì buổi tọa đàm
 
Đến với chương trình tọa đàm, có hơn 20 bài tham luận của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, học giả trên địa bàn tham gia. Các bài tham luận xoay quanh các nội dung, vấn đề chủ yếu như: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan của lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; những vấn đề lý luận về Đảng cầm quyền; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù đích để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, các bài tham luận cũng đã đưa ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, địa phương Lâm Đồng sau 90 năm thành lập Đảng; về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hế thống chính trị… 
 
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp phát biểu tại buổi tọa đàm
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp phát biểu tại buổi tọa đàm
 
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã khái quát lại những thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm thành lập cũng như các kết quả nổi bật mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng đạt được thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới như: Tiếp tục đảm bảo giữ vững các nguyên tắc của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực chống phá cách mạng; chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ để hoàn thành toàn diện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Tỉnh Đảng bộ đã đề ra…
 
DUY DANH
,