Trên 28% đảng viên là đoàn viên, thanh niên

Cập nhật lúc 06:21, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)
Theo số liệu thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến hết năm 2019, Lâm Đồng có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 764 tổ chức cơ sở đảng, 3.275 chi bộ trực thuộc, 46.265 đảng viên (như vậy năm 2019 đã tăng 60 tổ chức cơ sở đảng và 2.359 đảng viên so với năm 2018). 
 
 Số lượng đảng viên hiện chiếm tỷ lệ khoảng 3,5% dân số toàn tỉnh. Trong đó có 4.976 đảng viên người dân tộc thiểu số, tỷ lệ 10,75%; 4.531 đảng viên trong các tôn giáo, chiếm tỉ lệ 9,79%; 13.096 đảng viên là đoàn viên thanh niên, chiếm tỉ lệ trên 28%.
 
HOÀNG MY
,