Bảo Lộc có 400 đảng viên là người theo đạo

Cập nhật lúc 06:16, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)
Bảo Lộc là thành phố có tới 69,33% dân số là người theo đạo. Theo thống kê, thành phố hiện có 162 cơ sở tôn giáo với 24.689 hộ theo đạo, nhưng trong số 162 cơ sở tôn giáo thì chỉ có 86 cơ sở được chính quyền công nhận. 
 
Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới cùng với chính sách đại đoàn kết dân tộc và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, toàn thành phố Bảo Lộc đã có 400 đảng viên là người theo đạo trong tổng số 4.809 đảng viên, chiếm tỷ lệ 8,3%. Trong số này, đảng viên có đạo tham gia hệ thống chính trị tại địa bàn thành phố là 74 người với 21 trường hợp giữ các chức danh chủ chốt từ thành phố đến cấp phường - xã (5 ở cấp thành phố và 16 ở cấp xã). Lực lượng này được đánh giá, thời gian qua đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, là hạt nhân chính trị trong vùng đồng bào Công giáo, là nhân tố phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo.
 
NGUYỄN NGHĨA
,