Đạ Tẻh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

11:02, 03/02/2020

(LĐ online) - Sáng 3/2/2020, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)...

• Tổng kết đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng
 
(LĐ online) - Sáng 3/2/2020, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Tham dự Lễ kỷ niệm có khoảng 300 đại biểu là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; nguyên Ủy Viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí Huyện ủy viên khóa VIII; lãnh đạo các xã, thị trấn; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.
 
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 
“Lấy dân làm gốc”
 
Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, hy sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng lãnh đạo Nhân dân ta xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Tôn Thiện Đồng nhấn mạnh: Đúng như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay. Từ một nước nhược tiểu, nghèo đói, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao”. 90 năm phấn đấu trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã qua 12 kỳ đại hội. Tùy từng thời điểm cụ thể mà Đảng đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn thể hiện qua các nghị quyết lịch sử. Các nghị quyết đó đã đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Đảng phấn đấu vì lợi ích của Nhân dân, các chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của Nhân dân. Bài học “Lấy dân làm gốc” của cha ông ta đã được Đảng vận dụng sáng tạo nên hòa quyện được ý Đảng lòng dân tạo thành một sức mạnh không gì lay chuyển nổi.
 
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Đảng ta đã nhiều lần mở cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã khơi dậy, phát huy trí tuệ sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng, tìm ra những cái đúng, loại bỏ những cái sai, những vấn đề không phù hợp nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
Huyện Đạ Tẻh được thành lập từ năm 1986, đến nay trải qua gần 35 năm xây dựng và trưởng thành, trên cơ sở kế thừa những thành quả của lớp lớp cha anh đi trước, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư, điện, đường, trường, trạm cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân trong huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,53 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,36%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,7%; trường học chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 71,4%. Đến nay, huyện có 10/10 xã về đích nông thôn mới, thị trấn Đạ Tẻh đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đang hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2020. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được củng cố. Nhiều năm liền Đảng bộ huyện đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 3/2/2020
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 3/2/2020
 
Để phát huy những thành quả đó, Đảng và Chính quyền huyện Đạ Tẻh chú trọng nâng cao mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tạo điều kiện để mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không tách rời củng cố hệ thống chính trị. Mỗi tổ chức, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của huyện phải thật sự vì dân, tin dân, hiểu dân, gần dân, tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố quan hệ máu thịt với Nhân dân; thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá; thực hiện tốt hơn dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng gần dân, sát việc; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đứng trước những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng. Có thể nói, với những thành tựu mà cách mạng nước ta đã đạt được trong suốt 90 năm qua, với sức mạnh của cả dân tộc đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta hoàn toàn có sơ sở vững chắc để tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới” - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh nhấn mạnh.
 
Khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua cao điểm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng
Khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua cao điểm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng
 
Tổng kết thi đua cao điểm
 
Tại Lễ kỷ niệm, Huyện ủy Đạ Tẻh cũng đã tổ chức tổng kết và khen thưởng đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau 3 tháng phát động. Đây là đợt thi đua cao điểm được các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực triển khai. Qua đó, đã tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở để ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Một số kết quả nổi bật trong đợt phát động thi đua cao điểm: Liên đoàn Lao động huyện đã phát động tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET với số lượng công đoàn viên tham gia từ 800 - 900 hàng tuần, góp phần đưa Lâm Đồng lọt top 10 từ tuần 12, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao. Huyện Đoàn cũng phát động tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET; phối hợp xây dựng mô hình "Cổng trường văn minh an toàn giao thông" tại trường học; tổ chức giải bóng đá thanh niên huyện Đạ Tẻh mở rộng năm 2019; phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, chương trình "Tình nguyện mùa đông" giải bóng chuyền Mừng Đảng - Mừng Xuân và phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao quà tết “Xuân yêu thương”. Ban Công tác Mặt trận Thôn 5 (xã Quảng Trị) vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành vượt các chỉ tiêu, trong đó vận động 100% nhân dân mua BHYT tự nguyện. Đoàn thị trấn Đạ Tẻh ra quân vệ sinh môi trường nhiều đợt, rửa xe gây quỹ từ thiện, tham gia tốt các hội thi. Công an huyện tăng cường ra quân trấn áp tội phạm, tăng thời gian 3 buổi/ tuần để giải quyết thủ tục hành chính (cấp thẻ CMND cho Nhân dân). Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạ Lây trao 21 xuất quà tết cho chi hội trưởng, chi hội phó, ủy viên BCH trong dịp tết Nguyên đán; tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường; tổ chức hội thi an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; thực hiện mô hình biến rác thải thành học bổng Lê Thị Pha trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
 
Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
 
Theo đánh giá, qua đợt thi đua cao điểm, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, sát thực, hướng mạnh về cơ sở và đạt được những kết quả tích cực. Trong đợt phát động thi đua cao điểm, đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm mới, có nhiều hoạt động, công việc cụ thể mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đây cũng là dịp, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng hăng say lao động, sản xuất tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Đảng bộ huyện Đạ Tẻh ngày càng trong sạch vững mạnh. 
 
Tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tiến hành nghi thức trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên 30 năm tuổi Đảng (đợt 3/2/2020). Cơ quan Khối Mặt trận Tổ Quốc và Các Đoàn thể Chính trị - Xã hội tặng giấy khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
 
ĐÔNG ANH