.

Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật lúc: 17:02, 03/02/2020 (GMT+7)
Ngày 3-2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn.
 
 
Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hoàng Trung Hải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí: Thường trực Ban Bí thư, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và một số địa phương; các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo đại biểu lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm
 
Đọc diễn văn tại buổi lễ, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), ngày 3-2-1930. Dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, hội nghị quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân.
 
Điểm lại những mốc son chói lọi trên chặng đường 90 năm của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế…. Mới đây, được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, lần thứ hai trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
 
Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 
Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, lao động sáng tạo, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta; sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các lực lượng tiến bộ cùng bầu bạn khắp năm châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, "một cuộc chiến đấu khổng lồ" như Bác Hồ đã nói, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Sự phấn đấu kiên cường, sáng tạo của toàn dân, của các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển đất nước ta. Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới… Năm nay, chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
 
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo các tầng lớp nhân dân dự lễ kỷ niệm
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo các tầng lớp nhân dân dự lễ kỷ niệm
 
Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2020 mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Đồng chí đảng viên lão thành Hà Ký, 70 năm tuổi Đảng, phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đồng chí đảng viên lão thành Hà Ký, 70 năm tuổi Đảng, phát biểu tại lễ kỷ niệm.
 
Tại buổi lễ, đại diện lớp đảng viên lão thành, đồng chí Hà Ký, 87 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, sinh ra tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), trú tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) đã bày tỏ niềm xúc động trong Ngày lễ trọng đại kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Là một trong những người con của miền trung tập kết ra bắc từ năm 1954; được Đảng cử đi học ở Liên xô (cũ) và trở về công tác tại Bộ Thủy sản, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi về hưu, đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân liên tục cho tới ngày hôm nay. Dù ở vị trí công tác nào, ngay cả khi đi làm hay đã về hưu, đồng chí luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện phẩm chất, trách nhiệm đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu rèn luyện, giáo dục người thân, tích cực đóng góp xây dựng chi bộ và khu phố.
 
Đảng viên trẻ Nguyễn Thuỳ Linh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện cho thế hệ thanh niên, tuổi trẻ cả nước phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đảng viên trẻ Nguyễn Thuỳ Linh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện cho thế hệ thanh niên, tuổi trẻ cả nước phát biểu tại lễ kỷ niệm
 
Đại diện thế hệ đảng viên trẻ, Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tự hào với niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa qua tuổi 20. Cô là tấm gương đại diện cho thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo học tập và công tác trong thời kỳ hội nhập. Với nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ, noi gương các thế hệ đi trước, cô nguyện cùng thế hệ trẻ Việt Nam gia sức học tập và rèn luyện, cống hiến sức mình, tiếp bước cha ông, vững vàng đi trên con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
 
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm
 
Trong không khí phấn khởi của buổi lễ, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt Sáng mãi niềm tin với sự đầu tư dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, tính nghệ thuật cao. Các tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam anh hùng; ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới, đan xen những thước phim tư liệu quý về chặng đường vẻ vang Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta qua các giai đoạn cách mạng gian khổ mà rất đỗi tự hào.
 
(Theo nhandan.com.vn)

 

Các tin khác