Ðà Lạt: Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật lúc 06:16, Thứ Tư, 11/03/2020 (GMT+7)
Tăng cường công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ; thời gian qua, Ðảng bộ thành phố Ðà Lạt đã có nhiều biện pháp tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nên đã tạo chuyển biến, hiệu quả rõ nét về mọi mặt. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch, góp phần xây dựng Ðảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
 
Trước hết, về công tác chính trị tư tưởng, Thành ủy đã chủ động làm tốt công tác xây dựng Đảng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng chỉ đạo. 
 
Thành ủy đã tăng cường lãnh, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và thành phố đảm bảo nghiêm túc, đúng yêu cầu.
 
Bên cạnh đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ được tăng cường, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
Toàn Đảng bộ thành phố Đà Lạt hiện có 60 TCCS đảng trực thuộc với 7.342 đảng viên. Trong đó, có 29 Đảng bộ và 31 Chi bộ cơ sở. Thành ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Thành ủy Đà Lạt đã ban hành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo công tác xây dựng Đảng năm 2019, các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả. Đặc biệt, đã kịp thời hướng dẫn quy trình công tác nhân sự chuẩn bị đại hội cho các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn Đảng bộ thành phố Đà Lạt hiện có 60 TCCS đảng trực thuộc với 7.342 đảng viên. Trong đó, có 29 Đảng bộ và 31 Chi bộ cơ sở. Thành ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Kết quả, năm 2019, toàn Đảng bộ thành phố Đà Lạt có 53/59 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 89,83%. Trong đó, 10/53 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 18,87%, 6 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có TCCS đảng không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Với 400 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, qua phân loại có 392 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 98%. Trong đó, 81 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 7 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, có 1 chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,25%. Trong 81 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 7 chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2015 - 2019, trong đó có 5 chi bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt tặng giấy khen, có 2 chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. Đây là những nỗ lực vượt bậc của cả tập thể BCH Đảng bộ thành phố, đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong của các TCCS đảng trực thuộc.
 
Về kết quả đánh giá đảng viên có 6.039 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 95,15%, trong đó 931 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 63 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015 - 2019 và 41 đảng viên được BTV Thành ủy tặng giấy khen và 2 đảng viên được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen.
 
Về công tác phát triển Đảng, năm 2019 đã mở 2 lớp cảm tình Đảng cho 276 quần chúng ưu tú, 2 lớp đảng viên mới cho 138 đồng chí. Kết nạp mới 202 đảng viên, đạt tỷ lệ 101% kế hoạch đề ra; công nhận đảng viên chính thức cho 185 đồng chí. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Cụ thể, Thành ủy đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 231 đồng chí đối tượng 3 hưu trí, thực hiện chu đáo chế độ tang lễ đối với 40 đảng viên... Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 343 đảng viên.
 
Về công tác tổ chức cán bộ được Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình. Cụ thể, năm 2019 đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 24 trưởng phòng, xem xét cho ra khỏi Đảng 15 trường hợp, xóa tên 20 trường hợp...
 
Thành ủy Đà Lạt đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, đã sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố, sáp nhập Trung tâm Dân số KHHGĐ vào Trung tâm Y tế thành phố. Sáp nhập Đội Cảnh sát trật tự vào Đội Cảnh sát giao thông, nhập phòng Cảnh sát PCCC vào Công an thành phố Đà Lạt. Thống nhất phương án giải thể Phòng Dân tộc và Ban Quản lý Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt. Tiến hành quy trình giải thể chi bộ Ban Quản lý Dự án Quảng trường và Công ty CP Chè Cầu Đất.
 
Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố, UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân chỉ đạo: Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi song dự báo sẽ không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020. Thực hiện đúng theo chủ đề của tỉnh là “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt NQTW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chủ đề 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quy định về trách nhiệm nêu gương trong toàn Đảng bộ.
 
NGUYỆT THU
,