Công tác Đảng, công tác chính trị - linh hồn, mạch sống của LLVT tỉnh

Cập nhật lúc 06:30, Thứ Ba, 10/03/2020 (GMT+7)
Là cửa ngõ nối liền Tây Nguyên với vùng trọng điểm kinh tế Đông Nam Bộ của Tổ quốc, Lâm Đồng có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong thế trận quốc phòng của Quân khu 7 và cả nước. Vì vậy, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có ý nghĩa cực kỳ to lớn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng Lâm Đồng thành khu vực phòng thủ vững chắc. 
 
LLVT tỉnh Lâm Đồng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019
LLVT tỉnh Lâm Đồng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019
 
Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT, năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện các mặt công tác đạt chất lượng, hiệu quả cao. Cụ thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên và cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo và các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình CTĐ, CTCT của cấp mình sát thực tế địa phương; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
 
Về công tác tuyên huấn, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, ban chính trị các đơn vị trong LLVT tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như Mô hình “5 chủ động” trong công tác tư tưởng gắn với thực hiện nội dung “3 nhất”, “9 không”. Duy trì có chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông báo nhanh kết quả các hội nghị Trung ương. Đặc biệt, đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi LLVT tỉnh năm 2019 và tham gia thi tìm hiểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2019 thiết thực, hiệu quả. 
 
Ban Chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và Lực lượng 47 hoạt động nền nếp, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, phản động, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và LLVT tỉnh. 
 
Đặc biệt, đối với công tác tổ chức xây dựng đảng và CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng trong LLVT tỉnh và tích cực chuẩn bị các văn kiện cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chương trình hành động số 31 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các cam kết của đảng viên về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các văn bản của Đảng và Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt cấp dưới và quần chúng”, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ...
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động CTĐ, CTCT năm 2019 còn một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: Công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương của một số đơn vị còn chậm; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền có thời điểm chưa cao; việc giáo dục, quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên thiếu chặt chẽ, kịp thời, để cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý...
 
Để hoạt động CTĐ, CTCT những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo tình hình, nắm chắc tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 và phong trào Thi đua quyết thắng.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, LLVT tỉnh. Xây dựng và triển khai có chất lượng các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình CTĐ, CTCT năm 2020. Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phối hợp chỉ đạo xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong LLVT tỉnh.
 
Đặc biệt, cần chỉ đạo tiến hành công tác cán bộ và sĩ quan dự bị đúng quy chế, quy trình, thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay...
 
Thực hiện tốt những nội dung cơ bản nêu trên, tin tưởng rằng LLVT Lâm Đồng sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
 
Đại tá NGUYỄN THẠC VINH
,