Đạ Tẻh: Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên sau sáp nhập 2 xã

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 24/03/2020 (GMT+7)
Huyện ủy Đạ Tẻh vừa thực hiện chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên sau sáp nhập xã Hà Đông vào xã Mỹ Đức, xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây. 
 
Theo đó, huyện đã chuyển Đảng bộ xã Hà Đông và 66 đảng viên về Đảng bộ xã Mỹ Đức; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 19 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí; đồng chí Phùng Minh Đức được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã; 4 đồng chí được chỉ định chức danh Phó Bí thư Đảng ủy. Chuyển giao Đảng bộ xã Hương Lâm và 88 đảng viên về Đảng bộ xã Đạ Lây; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạ Lây nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 18 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Lây gồm 3 đồng chí; đồng chí Trần Phúc Chính được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đạ Lây nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2 đồng chí được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã. 
 
Việc chuyển giao các tổ chức đảng là bước quan trọng cụ thể hóa trong thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 833 của UBTV Quốc hội khóa 14 về việc “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng”; từ đó, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đảng bộ các xã trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế, xã hội.
 
QUỲNH UYỂN
,