ĐẢNG BỘ XÃ QUỐC OAI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐIỂM CỦA HUYỆN ĐẠ TẺH

Đoàn kết, đổi mới, phát huy mọi nguồn lực xây dựng xã Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Cập nhật lúc 17:32, Thứ Ba, 10/03/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong 2 ngày 9 và 10/3, Đảng bộ xã Quốc Oai (huyện Đạ Tẻh) đã tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tiến hành đại hội Đảng điểm của huyện Đạ Tẻh.
 
Các Đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quốc Oai khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng và Huyện ủy Đạ Tẻh tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quốc Oai khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Nhân dân gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
 
Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa V trình Đại hội Đảng bộ xã khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025), trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong xã đã bám sát Nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự hỗ trợ của các ban ngành của huyện đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội khóa V đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, năng suất, chất lượng, hiệu quả; phát triển chăn nuôi trang trại vừa và nhỏ gắn với bảo vệ môi trường. Việc áp dụng khoa học - kỹ thuật - công nghệ được trú trọng. Phát triển kinh tế rừng được triển khai. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng là cơ sở cốt lõi cho việc tổ chức sản xuất và nâng cao đời sống của Nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn được thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân được cải thiện và nâng lên. 
 
Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phát triển và có chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, phát huy tác dụng trong đời sống xã hội. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tai, tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế. 
 
Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng đổi mới; đội ngũ cán bộ được rèn luyện và đào tạo, bồi dưỡng từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân ngày càng được nâng lên, dân chủ được bảo đảm; Nhân dân gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” được chú trọng thực hiện. Có 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết và đăng ký nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm phù hợp với vị trí công tác và nhiệm vụ chuyên môn. Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và năm 2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đã được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đến năm 2025 đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao
 
Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, đổi mới, phát huy mọi nguồn lực xây dựng xã Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Quốc Oai xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; kinh tế phát triển bền vững; ứng dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ, chất lượng cao; tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế và các lĩnh vực thế mạnh của địa phương; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững, ổn định về quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
 
Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 5-10%; trong đó thu thuế, phí, lệ phí tăng bình quân hằng năm từ 10-15%. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 48-52 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 2.894 ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 250 tấn. Giá trị sản phẩm nông nghiệp/1ha canh tác đạt 70-80 triệu đồng. Đến năm 2025 đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS dưới 5%. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,2%. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở mức dưới 8%, duy trì trạm chuẩn quốc gia về y tế. Hàng năm, 100% học sinh trong độ tuổi đi học; công tác duy trì sỹ số trên 98%; đến năm 2025 có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. 100% số hộ được sử dụng điện. Hàng năm, có từ 90-95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt trên 95%. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp được 25-30 đảng viên mới trở lên. Hàng năm, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hằng năm đạt vững mạnh trở lên, không có yếu kém. Tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức đoàn thể đạt trên 80%.
 
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành, đồng chí Vương Duy An - Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND xã được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đồng chí Nguyễn Thị Bích Chuyên, Nguyễn Thị Thủy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí.
 
ĐÔNG ANH
,