Dấu ấn một nhiệm kỳ

Cập nhật lúc 06:20, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)
Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Đức Trọng đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.
 
Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc trao giấy khen cho các TCCSĐ đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019”
Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc trao giấy khen cho các TCCSĐ đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019”
 
Theo đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, tính đến cuối năm 2019, Đảng bộ huyện Đức Trọng có 65 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Huyện ủy, gồm 44 chi bộ cơ sở, 21 đảng bộ cơ sở với 300 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các TCCSĐ thực hiện có hiệu quả việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, trước hết là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt đầy đủ đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
 
Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); ban hành quy định cụ thể hóa về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung cụ thể việc làm theo Bác; các TCCSĐ đăng ký xây dựng các mô hình mới, cách làm hay có tính chất trọng tâm, đột phá, tạo sự lan tỏa, nhất là những mô hình về đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững, những gương sáng trong học tập, lao động, sản xuất, vượt khó; tuyên truyền nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
 
Song song với đó, hàng năm, Huyện ủy Đức Trọng luôn chú trọng công tác xây dựng TCCSĐ, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đảng viên đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Các loại hình TCCSĐ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thể hiện vai trò là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực... 
 
Cùng đó, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đồng bộ, thống nhất với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở được thực hiện kịp thời. Đã giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn, đưa cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở về tham gia sinh hoạt ở thôn, tổ dân phố, giúp cho cán bộ, công chức ở xã, thị trấn gắn bó chặt chẽ với Nhân dân; tăng cường phối hợp công tác ở thôn, tổ dân phố, không để xảy ra điểm “nóng”, phức tạp ở cơ sở; gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức với cơ sở, giúp việc nắm tình hình cũng như việc chuyển tải chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung công việc của đảng ủy, cơ quan xã, thị trấn xuống đến cơ sở thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư đúng hướng, kịp thời. Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành giải thể 2 đảng bộ, thành lập 16 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, nâng 1 chi bộ Khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ. Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện mô hình bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, đặc biệt là mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay đã thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận đối với 96 thôn, tổ dân phố; bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố đối với 24 thôn, tổ dân phố. Đã bố trí 14/14 xã công an chính quy về làm trưởng, phó công an xã.
 
Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả. Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức khá đầy đủ và sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động, thấy rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác dân vận cũng luôn được duy trì hiệu quả. Sự phối hợp hoạt động giữa khối dân vận với các ban ngành, đoàn thể trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng các cuộc vận động, giải phóng mặt bằng… đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ Nhân dân.
 
Bên cạnh những mặt đã đạt được, theo đánh giá của Đảng ủy huyện Đức Trọng, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ huyện còn một số hạn chế như: Việc lãnh đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nơi, có lúc còn chậm, lúng túng, thiếu kịp thời; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số tổ chức đảng chưa cao, một số tổ chức đảng còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên mới còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng của đảng viên mới còn thấp...
 
Qua một nhiệm kỳ nhìn lại với những kết quả tích cực và hạn chế, cùng với bài học kinh nghiệm được rút ra, thời gian tới, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và tăng cường các nhiệm vụ về xây dựng Đảng. Đồng thời, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… 
 
NHẬT MINH
,