Lạc Dương: Tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật lúc 06:19, Thứ Tư, 11/03/2020 (GMT+7)
Nhận thức được tầm quan trọng của đại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương và các cấp ủy, tổ chức Ðảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, cụ thể bằng các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức đại hội Ðảng.
 
Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Lạc Dương - Phạm Triều, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, Đề án nhân sự, thông tin tuyên truyền và các điều kiện phục vụ đại hội Đảng các cấp trong huyện cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra, góp phần quan trọng đối với việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.
 
Theo đó, ngay sau khi nhận Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 96 và Hướng dẫn số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 98, Hướng dẫn số 04 về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thành lập, kiện toàn các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội và chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành các văn bản hướng dẫn để các tổ chức cơ sở đảng căn cứ thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã kịp thời xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện đảm bảo theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt, phổ biến các văn bản liên quan về đại hội Đảng các cấp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên để nắm bắt kịp thời tinh thần chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác đại hội đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn và tiến độ đề ra.
 
Theo Kế hoạch số 98 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 2/2020, đối với các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành trong tháng 6/2020; thời gian đại đội điểm, thí điểm hoàn thành trong tháng 4/2020; thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI dự kiến diễn ra trong tháng 8/2020.
Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Hiện nay, đối với cấp huyện đã hoàn thiện dự thảo lần 1 để chuẩn bị xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trước khi tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các thành phần trong xã hội, từ đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo lần 2; đối với cấp cơ sở, đến nay tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đều đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đảm bảo tiến độ theo quy định. 
 
Đồng thời, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đặc biệt quan tâm. Đối với cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động một số đồng chí giữ các chức danh chủ chốt ở các xã, thị trấn chuẩn bị một bước về nhân sự trước thềm đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ cơ sở xây dựng Đề án nhân sự khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, phê duyệt. Đối với cấp huyện, thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giao Tiểu ban nhân sự xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; luân chuyển, điều động, sắp xếp một số vị trí trước thềm đại hội; đồng thời căn cứ các quy định, hướng dẫn và tình hình, điều kiện nguồn nhân sự thực tế của địa phương để tiến hành xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cơ cấu.
 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác đoàn kết nội bộ; công tác chuẩn bị đại hội điểm và thí điểm cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương chú trọng chỉ đạo để đảm bảo đại hội Đảng các cấp diễn ra theo đúng kế hoạch.
 
Đồng chí Phạm Triều cho hay: Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, Đảng bộ huyện sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền về đại hội; phát động các cuộc thi đua nước rút chào mừng Đại hội nhằm phát huy dân chủ cơ sở, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đồng thời, đề ra các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trong thời gian trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp.
 
VIỆT HÙNG
,