Lâm Hà: Chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Sáu, 20/03/2020 (GMT+7)
Song song với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Lâm Hà cũng đặc biệt chú trọng chỉ đạo các cơ quan tham mưu, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Lâm Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện
Lâm Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện
 
Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà cho biết, Đảng bộ huyện Lâm Hà xác định đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ địa phương trong năm 2020. Từ đó, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu và các TCCSĐ trực thuộc chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp đúng quy định, đảm bảo tiến độ. 
 
Hiện nay, Đảng bộ huyện Lâm Hà có 52 TCCSĐ trực thuộc, trong đó 21 đảng bộ cơ sở và 31 chi bộ cơ sở với 4.110 đảng viên đang sinh hoạt. Thực hiện Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương cũng như kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Lâm Hà đã xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Ðảng các cấp. Từ đó, tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ chủ chốt toàn huyện để triển khai thực hiện hiệu quả. BTV Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các khâu chuẩn bị đại hội , tổ chức đại hội ở cơ sở. Bên cạnh đó, Huyện ủy Lâm Hà đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Huyện ủy viên phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các TCCSĐ; đồng thời thành lập Tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ đại hội điểm. Theo chương trình kế hoạch, BTV Huyện ủy Lâm Hà đã chọn 3 TCCSĐ tổ chức đại hội điểm đại diện cho khối cơ quan, khối sự nghiệp và địa phương; đồng thời chọn Đảng bộ xã Đan Phượng thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội. 
 
Đồng chí Giáp Thị Thủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lâm Hà cho biết, đến nay, các TCCSĐ được BTV Huyện ủy chọn làm đại hội điểm đã chuẩn bị xong dự thảo nội dung văn kiện đại hội Đảng. Các văn kiện bao gồm báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, BTV, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2015-2020. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, ngay trong quý IV năm 2019, BTV Huyện ủy Lâm Hà đã phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt cấp cơ sở. Phương án nhân sự các TCCSĐ đại hội điểm, đại hội thí điểm cũng đã được BTV Huyện ủy phê duyệt... 
 
 Để chuẩn bị chu đáo nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, (thời gian dự kiến cuối tháng 7/2020), BTV Huyện ủy Lâm Hà đã thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và 1 Tổ giúp việc cho Tiểu ban văn kiện. Huyện ủy Lâm Hà cũng đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội theo quy định. Đến nay, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đã hoàn chỉnh. Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo việc tổ chức Đại hội nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, đạt kết quả tốt. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện bằng các hình thức trực quan sinh động khác nhau và qua các phương tiện truyền thông của địa phương. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy Lâm Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trước, trong và sau Đại hội; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp; không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn huyện...
 
“Nhìn chung đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy” - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà cho biết thêm.
 
DUY DANH
,