Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc

Cập nhật lúc 06:18, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)
Năm 2019, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách dân tộc đặc thù; qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
 
Để làm được điều đó, thời gian qua, Lâm Đồng đã tập trung ưu tiên thực hiện chính sách dân tộc ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tiếp tục ban hành các chính sách nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn ở vùng đồng bào DTTS. Cụ thể như chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo; chính sách trợ giá giống cây trồng; chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; Chương trình 135. Ngoài ra, các ngành, địa phương trong tỉnh còn tập trung chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần cho bà con vùng DTTS như thực hiện chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025”. Triển khai các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển KT-XH vùng DTTS”... 
 
Cùng với các chính sách từ Trung ương, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã kịp thời xem xét, thống nhất thông qua nhiều chính sách về dân tộc và vùng DTTS trên nhiều lĩnh vực. Các ngành, địa phương đã tập trung vận động, tuyên truyền người dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm 1,0%, riêng hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 2,0%.
 
Về giáo dục, cơ sở vật chất từng bước được cải thiện, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp tăng lên theo từng năm học, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trang thiết bị dạy học không ngừng tăng cường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Chất lượng dạy và học được củng cố, kết quả đầu tư tạo nền tảng phát triển giáo dục ngày càng tốt hơn.
 
Đối với lĩnh vực y tế, các huyện, thành phố trong tỉnh đã đặc biệt quan tâm tới công tác đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trong đó chú trọng đến vùng DTTS và vùng đặc biệt khó khăn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến 31/10/2019, ngành Y tế Lâm Đồng đã thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh đã thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 18.272 hộ nghèo, 35.512 thẻ BHYT cho người đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn. Riêng đồng bào DTTS được cấp 184.075 thẻ BHYT và cấp 26.995 thẻ cho hộ cận nghèo và hộ làm nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình 57.785 thẻ.
 
Các chính sách ưu đãi tín dụng, hỗ trợ nhà ở, giải quyết việc làm cho lao động người đồng bào DTTS, giao khoán quản lý bảo vệ rừng... tiếp tục được quan tâm thực hiện góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. 
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 99/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Về công tác giảm nghèo tại huyện Đam Rông tiếp tục được đầu tư hỗ trợ như xây dựng cơ sở hạ tầng, xuất khẩu lao động, trồng rừng, giao khoán quản lý bảo vệ rừng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Năm 2019 xây dựng được 18 hạng mục công trình, trong đó có 4 công trình chuyển tiếp của năm 2018, 13 công trình khởi công xây mới; 1 công trình trồng rừng và chăm sóc rừng trồng năm 2, năm 3; xây dựng 5 công trình trường học.
 
Ông Cil Ha Drang - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho biết: Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan trong thực hiện các chính sách dân tộc, kinh tế - xã hội vùng DTTS tuy có phát triển nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao nếu không tiếp tục đầu tư, hỗ trợ cho các hộ mới thoát nghèo. Vì vậy, trong thời gian tới, cần xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS để bà con có điều kiện phát triển bền vững.
 
NGUYỆT THU
,