Tổ chức phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực tạo động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2016-2020

Cập nhật lúc 15:38, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Nhằm phát huy thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đạt trong những năm qua, tạo ra động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và Kế hoạch KT-XH 5 năm (2016 - 2020); với phương châm "Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X", ngày 22/2/2020, đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động thi đua năm 2020.
 
Đại diện các cơ quan, đơn vị Khối thi đua các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2020
Đại diện các cơ quan, đơn vị Khối thi đua các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Duy Danh
 
Ý NGHĨA VÀ NHỮNG MỤC TIÊU MANG TÍNH TOÀN DIỆN
 
Bên cạnh ý nghĩa lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, việc phát động phong trào thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh còn nhằm tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy khởi nghiệp. Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy, chữa cháy rừng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đấu tranh phòng chống tham nhũng. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 
Theo đó, Lâm Đồng nỗ lực vượt qua thách thức, giữ vững tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu KT-XH năm 2020. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ít nhất tăng từ 8,5-9% so với năm 2019; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 800 triệu USD; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33.300 -33.800 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.295 tỷ đồng; thu hút khoảng 7,8 triệu lượt khách, tăng 9,1% so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%-1%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2-3% (theo chuẩn nghèo mới); thêm 10 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, thêm 2 huyện (Đạ Tẻh, Cát Tiên) đạt chuẩn nông thôn mới... Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. 
 
CHỦ ĐỘNG TỐI ĐA CÁC LỢI THẾ TỪ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 
 
Nội dung phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động được thể hiện trên các lĩnh vực: văn hóa - xã hội và khoa học công nghệ; thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chính sách trong vùng đồng bào dân tộc; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp vững mạnh; đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. 
 
Trên lĩnh vực kinh tế: Trước hết, Lâm Đồng sẽ tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 12 công trình trọng điểm, dự án trọng điểm của tỉnh và các công trình trọng điểm của các huyện, thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt mục tiêu và các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2025. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao trên các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp. 
 
Cùng với tăng cường công tác quản lý về quy hoạch; lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; hoàn thành đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, các quy hoạch vệ tinh và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, Lâm Đồng chú trọng phát triển du lịch. Do đo, sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020; có những giải pháp, biện pháp giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng lĩnh vực du lịch, dịch vụ không thấp hơn năm 2019. Tăng cường quảng bá mở rộng thị trường quốc tế tới nhiều quốc gia và khu vực, khắc phục suy giảm lượng khách thị trường truyền thống do tác động của dịch Covid-19. Phát triển đồng bộ hệ thống bán buôn, bán lẻ; chú trọng thương mại điện tử. Tăng cường công tác quản lý thị trường, nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, tài chính, ngân hàng và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh khác. Chủ động tối đa các lợi thế từ hội nhập kinh tế quốc tế đem lại những lợi thế so sánh cho tỉnh. 
 
Bên cạnh đó, cần tăng cường các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020. Tiếp tục tái cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; đảm bảo chi thường xuyên cho con người, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH. Nội dung thi đua cũng thể hiện qua việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 4-CT/TU ngày 24/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP; triển khai các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp, HTX đổi mới, sáng tạo phát triển liên kết, HTX đa dạng và hình thành chuỗi giá trị; nhân rộng phổ biến các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến. 
 
Để nội dung phát động thi đua trở thành hiện thực sinh động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện một số việc trọng tâm sau: Căn cứ chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2020 xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết, ký kết giao ước thi đua; phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương năm 2020; góp phần giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết, bức bách của địa phương. Phân chia cụm, khối thi đua của tỉnh; kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Phối hợp các cơ quan đẩy mạnh công tác phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, đề nghị khen thưởng kịp thời. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI năm 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Công tác thi đua khen thưởng nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công tác; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; khen thưởng đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và đảm bảo quy trình, hồ sơ thủ tục theo quy định. Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể, huyện/thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua rộng khắp tại cơ quan, địa phương, đơn vị một cách hiệu quả, thiết thực tạo động lực góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. 
 
LAN HỒ
,