KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mang tầm vóc thời đại

Cập nhật lúc 17:03, Thứ Ba, 28/04/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa to lớn. Nó không chỉ thể hiện ý chí độc lập, tự do, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, mà còn của các dân tộc bị áp bức, bóc lột và lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
 
Quân Giải phóng chiếm trường Thiết giáp của ngụy tại căn cứ Nước Trong (Biên Hòa).Từ đầu tháng 4/1975, các binh đoàn chủ lực của ta từ khắp các hướng tiến về Sài Gòn, tấn công địch với sức mạnh vũ bão và tiêu diệt toàn bộ tuyến phòng thủ từ vòng ngoài của.
Quân Giải phóng chiếm trường Thiết giáp tại căn cứ Nước Trong (Biên Hòa). Từ đầu tháng 4/1975, các binh đoàn chủ lực của ta từ khắp các hướng tiến về Sài Gòn, tấn công địch với sức mạnh vũ bão. Ảnh: tư liệu
 
Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ trở thành đế quốc giàu có và hùng mạnh nhất thế giới tư bản, đóng vai trò sen đầm quốc tế để bảo vệ và cứu nguy cho cả hệ thống TBCN đang bị suy yếu và lâm vào cuộc khủng hoảng mới trước sự ra đời và lớn mạnh của hệ thống XHCN. Đặc điểm nổi bật của đế quốc Mỹ sau 1945 là bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới, nhằm chống lại các trào lưu cách mạng, đàn áp và phá hoại phong trào độc lập dân tộc, ngăn chặn sự phát triển của CNXH đồng thời tranh giành vị trí và ảnh hưởng với các nước đế quốc khác. Từ đầu những năm 60 thế kỷ 20, đế quốc Mỹ buộc phải từ bỏ chiến lược toàn cầu “trả đũa ồ ạt” chuyển sang chiến lược “phản ứng linh hoạt” chĩa mũi nhọn vào các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc, trong đó Viêt Nam là một trọng điểm. Bởi, Việt Nam có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, được Mỹ đánh giá là một trong những vị trí sống còn trong tuyến ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản. Vì vậy, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh chính nghĩa vừa mang tính chất giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc vừa mang tính chất thời đại sâu sắc.
 
Đặc biệt, cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ lại diễn ra trong một đặc điểm, hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, đó là đất nước ta tạm thời chia làm hai miền, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng khác nhau; một nước nhỏ, kinh tế lạc hậu, phải đương đầu với một đế quốc sừng sỏ, có tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn bậc nhất thế giới. Từ đó, đòi hỏi Đảng ta phải đề ra chiến lược, phương châm, chủ trương chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh của cuộc chiến tranh. 
 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã phải kéo dài gần 21 năm, trải qua 5 giai đoạn chiến lược; là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thử thách, cam go, ác liệt liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cuối cùng quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng kẻ thù một cách oanh liệt. Mặc dù phải chịu nhiều đau thương, mất mát nhưng qua chiến đấu và chiến thắng, Đảng, nhân dân và quân đội ta được rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt; sức mạnh và vị thế của Việt Nam trên thế giới được nâng lên một tầm cao mới, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam trong thế kỷ XX và mai sau. 
 
Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Nó vĩ đại không chỉ đối với đất nước Việt Nam, mà còn mang tầm vóc thế giới và có tính chất thời đại sâu sắc, bởi lẽ:
 
Thứ nhất, đây là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc ta. Nhân dân ta đã đánh thắng tên đế quốc đầu sỏ, lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất cho đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước vững bước đi lên CNXH. 
 
Thứ hai, là thắng lợi của sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ; trở thành thắng lợi tiêu biểu của cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc trên thế giới dũng cảm, kiên cường giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, thực hiện công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, chống chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
 
Thứ ba, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần nêu bật chân lý: Trong thời đại ngày nay, một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, song nhờ đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên cường dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác-xít - Lê-nin-nít, có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu đã đưa Việt Nam trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tự do, trở thành lương tri của thời đại. 
 
Thứ tư, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn góp phần khẳng định vai trò quyết định của nhân tố con người. Được biết, khi Việt Nam buộc phải phải đương đầu với đế quốc Mỹ, có tiềm lực kinh tế, quân sự khổng lồ, bạn bè trên thế giới kể cả các nước trong phe XHCN hết sức e dè, lo lắng, nhưng cuối cùng chúng ta đã chiến thắng. Sở dĩ có được chiến thắng vĩ đại đó do nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chính trị tinh thần của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh với lập trường kiên quyết kháng chiến và quyết tâm đánh giặc Mỹ đến cùng “còn một lai quần cũng đánh” đóng vai trò quyết định. Từ đó, động viên được ý chí chiến đấu, năng lực sáng tạo và nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên chiến thắng vĩ đại, được loài người tiến bộ trên thế giới ngưỡng mộ, ca tụng. Có thể nói con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã phát triển ở một tầm cao mới.
 
Từ thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng, nhân dân và quân đội ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu không chỉ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mà cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cũng như mai sau. Đó là các bài học về: Xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh thời đại; vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam; chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mạng và nghệ thuật tạo và nắm bắt thời cơ giành những thắng lợi quyết định; đồng thời phải luôn luôn chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng.
 
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, càng tự hào về tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh mất mát để có được hoà bình, độc lập, tự do; từ đó tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay. Trước mắt, chúng ta cần phải cùng nhau chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19; nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra; tiến hành thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
NGUYỄN VĂN HƯƠNG
,