Lạc Dương thực hiện chế độ làm việc tại nhà qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice

Cập nhật lúc 16:58, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Chủ  tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 01/4/2020, UBND huyện Lạc Dương đã thực hiện chế độ làm việc tại nhà. Theo đó, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà. Thực hiện tham mưu, giải quyết công việc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice. Hiện nay, UBND huyện sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice hoạt động trên nền tảng website nên tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện việc giải quyết công việc tại nhà. Đặc biệt, áp dụng triệt để chữ ký số nên văn bản phát hành điện tử đạt 100%. Toàn bộ văn bản chỉ đạo điều hành từ cấp huyện đến cấp xã đều thực hiện chữ ký số điện tử, được thực hiện trên smart phone hoặc ipad chứ không chỉ qua máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo chỉ đạo điều hành công việc mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị không có mặt tại cơ quan. 
 
Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài thực hiện chữ ký số điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice
Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài thực hiện chữ ký số điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice
 
Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống Covid-19, ngay trong chiều 31/3/2020, UBND huyện Lạc Dương đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tập trung tuyên truyền về việc áp dụng các biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 trên đài truyền thanh và xe loa di động; thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện và các địa phương khác trong cả nước; thông tin về các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; khuyến khích, hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện cũng như biểu dương những điển hình trong việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19…
 
Các bộ phận trực tại cơ quan đảm bảo việc giữ khoảng cách, đeo khầu trang, sát khuẩn…
Các bộ phận trực tại cơ quan đảm bảo việc giữ khoảng cách, đeo khầu trang, sát khuẩn…
 
Ngoài ra, để kiểm tra và kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn huyện và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý san ủi, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND huyện chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, y tế thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1847 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra y tế, lý lịch di chuyển tại một số địa bàn giáp ranh của huyện với các địa phương khác; tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở đối với những địa điểm trước đây thường có các hoạt động tụ tập đông người; Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý san ủi, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực nêu trên.
 
TUẤN HƯƠNG
,