Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Cập nhật lúc 10:17, Thứ Tư, 08/04/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), UBND tỉnh vừa có văn bản số 1494/UBND-LN về việc tiếp tục tập trung tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), PCCCR trên địa bàn. 
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện/thành phố, các đơn vị chủ rừng, cơ quan Kiểm lâm tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QLBV&PT rừng. Trong đó, tập trung triển khai những nội dung chủ yếu: Sở NN&PTNT nghiên cứu, xác định các nguyên nhân chính, trách nhiệm chính của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc vẫn để xảy ra vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, cháy rừng trong thời gian gần đây nhằm rút kinh nghiệm. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát công tác QLBVR, PCCCR tại các địa phương, đơn vị chủ rừng; kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, thiết lập đầy đủ hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra vi phạm, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền; rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác QLBVR, PCCCR; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên Hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm. Đồng thời, theo dõi tình hình thời tiết trên địa bàn để kịp thời thông tin đến các địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động xử lý, ứng phó; lưu ý các địa bàn chưa có mưa, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp cao (cấp IV, V) thì phải đôn đốc chủ rừng tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để canh phòng, kịp thời kiểm tra các điểm cháy rừng... Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đất đai; trong đó tập trung quản lý chặt chẽ diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho các đơn vị chủ rừng, cho các doanh nghiệp thuê thực hiện dự án đầu tư; đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đo đạc, quản lý, sử dụng diện tích đưa ra ngoài 3 loại rừng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định và theo lộ trình... 
 
Cùng với giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan liên quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở TTTT..., UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp để QLBVR, PCCCR và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương. Các địa phương chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã thường xuyên theo dõi tình hình khí hậu, thời tiết, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QLBVR, PCCCR trên địa bàn; chủ động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, chỉ huy, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời xử lý, dập tắt ngay các đám cháy rừng mới phát sinh, không để bùng phát, cháy lớn; cùng với các hộ/tổ nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra tại rừng và bố trí lực lượng trực nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, chữa cháy rừng. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các lực lượng, đơn vị hữu quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về QLBVR; kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng, chủ dự án đầu tư liên quan đến rừng; phân công, bố trí lực lượng thường trực để phối hợp, hỗ trợ, tham gia chữa cháy rừng; tổng hợp, báo cáo tình hình cháy rừng hàng ngày, hàng tuần, tháng theo đúng quy định.  
  
Đối với các đơn vị chủ rừng, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch QLBVR, phương án PCCCR; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm; chủ động xây dựng phương án giải tỏa, thu hồi diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, báo cáo chính quyền địa phương hỗ trợ giải tỏa, thu hồi và trồng lại rừng trong mùa mưa 2020; chịu trách nhiệm trong QLBVR, PCCCR trên diện tích rừng được giao, được thuê. 
 
LAN HỒ
,