Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI

Cập nhật lúc 12:36, Thứ Năm, 21/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong 2 ngày 20 và 21/5/2020, Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cùng đông đủ các đảng viên trong Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có 16 đảng viên trên tổng số 21 cán bộ, công chức, người lao động. Chi bộ đã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan. Nhiều đảng viên lãnh đạo chủ chốt có bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Chi ủy, Chi bộ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy, cán bộ, đảng viên; nội bộ đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao… Thực hiệu có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hàng năm, chủ trì hiệp thương thống nhất với các tổ chức thành viên phân công thực hiện các nội dung của cuộc vận động; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng, gắn với xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”; đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tạo điều kiện để tập trung huy động các nguồn lực trong Nhân dân tham gia đóng góp công sức xây dựng các mô hình tự quản, các công trình, phần việc..., góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Chi bộ bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với thủ trưởng cơ quan phát huy tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức làm nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất và hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hàng năm.
 
Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng  khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong chi bộ Cơ quan ủy ban MTTQ tỉnh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng mà Tỉnh ủy giao phó. Tuy nhiên, đồng chí cũng nghiêm túc nêu lên những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của hạn chế để trong nhiệm kỳ tới Chi bộ phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt trong cơ quan; cần cụ thể hóa vai trò của đảng viên trong thực hiện nghị quyết, phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên nhất là tinh thần tiền phong, gương mẫu; đề cao tính chủ động của Chi ủy, Chi bộ vai trò của Công Đoàn, Hội Khuyến học. Đặc biệt, nhiệm kỳ tới cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Chi bộ đối với hoạt động của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tạo nên hiệu quả rõ nét hơn; cần phát huy tính sáng tạo, hiến kế để xây dựng phong trào ngày càng đa dạng, phong phú, gắn với thực tiễn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; xây dựng cơ quan sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện nghiêm việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Kết quả, Đại hội đã tín nhiệm bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa XVI. Đồng chí Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Quế Phương - Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ 100%. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 2 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
NGUYỆT THU 
,