Đảng bộ xã Đạ Sar tổ chức Đại hội điểm

Cập nhật lúc 19:45, Thứ Ba, 12/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong 2 ngày 11, 12/5/2020, Đảng bộ xã Đạ Sar đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho toàn huyện. Đến dự có các đồng chí: K’Mák - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng; Phạm Triều -Bí thư Huyện ủy Lạc Dương; Ya TiOng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư trực thuộc Huyện ủy và 129 đại biểu Đảng bộ xã Đạ Sar.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạ Sar nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạ Sar nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 
Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp một số khó khăn nhưng cùng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành; Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân xã Đạ Sar đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII đề ra. Các chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư trên địa bàn nhiều năm qua đã phát huy tác dụng và hiệu quả như: Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt được những kết quả quan trọng, khai thác được thế mạnh của địa phương; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra; đặc biệt, chương trình giảm nghèo bền vững là một trong những thành quả nổi bật của nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm… Công tác chăm sóc quản lý bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo hướng chuẩn hóa; an sinh xã hội được đảm bảo; y tế, văn hóa, giáo dục không ngừng được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì giữ vững; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao…
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng quan tâm; hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; từ đó đáp ứng được nhu cầu công việc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ qua. Hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được đổi mới, chất lượng được nâng lên. Nội dung, phương thức sinh hoạt đảng từng bước được đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Về xây dựng và chỉnh đốn Đảng” được Đảng ủy xã chú trọng quan tâm và xác định là một nhiệm vụ chính trị, trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ. Chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, từ đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã từng bước đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả hơn. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, việc tìm đầu ra cho nông sản còn khó khăn, chưa xây dựng được chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy trên địa bàn dân cư chưa rõ nét; một số lĩnh vực còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước như quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đất đai…; thiếu sân chơi cho thanh thiếu niên và Nhân dân; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, nhất là các chi bộ thôn chưa cao…
 
Đại hội cũng đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới, trọng tâm là hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đời sống của người dân trên địa bàn tiếp tục được cải thiện; giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương chúc mừng và biểu dương kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Đạ Sar đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Kết quả đạt được của Đảng bộ xã Đạ Sar khá toàn diện; tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Đạ Sar cần tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng đời sống cho người dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; tập trung hướng dẫn, vận động bà con dân tộc thiểu số chuyển đổi cây trồng; chủ động rà soát để có kế hoạch hỗ trợ các hộ, nhóm hộ xây dựng mô hình sản xuất tập thể, gắn kết người nông dân với các doanh nghiệp đầu tư để ổn định sản xuất, tăng sản lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của địa phương; phát huy nội lực, đoàn kết, tự lực, tự cường để phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng công tác vận động quần chúng, tăng cường công tác dân vận chính quyền; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới… 
 
Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI. Các đại biểu đã góp ý, đề xuất được nhiều giải pháp trong thời gian tới để phát triển bền vững đất nước nói chung và huyện Lạc Dương nói riêng.
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạ Sar khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ XI gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trần Tuấn Anh tiếp tục tái cử chức Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã tiến hành họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo công tác tổ chức đại hội của các Đảng bộ cơ sở còn lại.
 
TUẤN HƯƠNG - ĐẠI DƯƠNG
,