Lấy ý kiến thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng

Cập nhật lúc 14:57, Thứ Bảy, 23/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 23/5, Quốc hội tiếp tục làm việc dưới hình thức trực tuyến từ Hà Nội đến 63 điểm cầu toàn quốc.
 
ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo góp ý trực tuyến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo góp ý trực tuyến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
 
Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Tạo, ĐBQH K’Nhiễu, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng tham dự.
 
Trong phiên buổi sáng, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. 
 
Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
 
Tham gia thảo luận trực tuyến về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng: Về cơ bản, Ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung nhiều ý kiến của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, còn một số ý kiến góp ý đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm xem xét. Đó là về mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị: Thống nhất với mô hình thí điểm đề xuất trong Dự thảo Nghị quyết, tổ chức 1 cấp chính quyền đô thị và 3 cấp chính quyền nông thôn ở Đà Nẵng, phạm vi thí điểm tại 6 quận và 45 phường là phù hợp; về thời gian thực hiện thí điểm, nên triển khai thí điểm từ tháng 7 năm 2021 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt. Đề nghị cần lưu ý đến vấn đề chế độ làm việc của UBND cấp quận, phường, Điều 7 và Điều 10 của Dự thảo Nghị quyết quy định UBND quận, phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tôi đề nghị cần làm rõ vấn đề này (hiện nay UBND làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số), nếu thí điểm chế độ làm việc của UBND theo chế độ thủ trưởng thì cần phải giải trình rõ cách thức vận hành của UBND, trách nhiệm của các thành viên UBND... Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Tạo cũng góp ý nhiều nội dung khác liên quan đến thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Đồng thời, đề nghị dự thảo bổ sung đánh giá hiện trạng việc thực hiện pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch của chính quyền đô thị Đà Nẵng trong thời gian trước (kiến nghị 10 năm) so với các quy hoạch đã được duyệt, để có cơ sở xem xét quyết định.
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến ĐBQH về các vấn đề liên quan. Tiếp thu các ý kiến khác nhau của đại biểu, Bộ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp, trình Chính Phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.
 
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc và tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
 
NGUYỆT THU
,