Đạ Tẻh: Hiệu quả từ công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc việc quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh và các cấp ủy trên địa bàn huyện luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 
 
Từ nghị quyết của Đảng, nông thôn Đạ Tẻh tươi mới trong sắc cỏ hoa vàng, trở thành những không gian đáng sống
Từ nghị quyết của Đảng, nông thôn Đạ Tẻh tươi mới trong sắc cỏ hoa vàng, trở thành những không gian đáng sống
 
Chú trọng việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng
 
Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Đạ Tẻh đã đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương kịp thời, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 
 
Các lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn, có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới; cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết nghiêm túc, trách nhiệm; công tác tổ chức và quản lý lớp học có nhiều đổi mới, chặt chẽ, khoa học. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy Đạ Tẻh đã mở 206 lớp/21.680 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 28 lớp/2.908 cán bộ, đảng viên, CCVC học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII... 
 
Công tác giáo dục chính trị từng bước được đổi mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy, nội dung các bài giảng được đổi mới theo hướng giảm tải phần lý luận cơ bản, dành nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiên cứu, trao đổi về những vấn đề, tình huống thực tiễn đặt ra, cập nhật kiến thức mới cho học viên, nhất là các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của địa phương. Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở chủ động, sáng tạo trong thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện ủy chú trọng lựa chọn báo cáo viên phải là những người có năng lực, phương pháp sư phạm, có kiến thức, kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công báo cáo, triển khai. Mỗi đối tượng khác nhau có nội dung, phương pháp truyền đạt khác nhau nhưng mục đích cuối cùng là phải hiểu rõ, nắm vững những nội dung của chỉ thị, nghị quyết, nắm được những quan điểm cơ bản, tư tưởng, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 
 
Triển khai chỉ thị, nghị quyết sâu rộng bằng nhiều hình thức
 
Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức sinh động, trực quan, hiệu quả, đã kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt nhiều hội thi như: Hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, 2019; Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2016, 2018; Hội thi Tiếp bước dưới cờ Đảng; Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018; các cuộc thi viết do cấp trên và địa phương tổ chức như: tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện, giai đoạn 1945-2016… Qua đó, góp phần tích cực trong công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trong huyện.
 
Đi đôi với công tác quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm. Huyện ủy đã chỉ đạo cho thành lập trang facebook “Đạ Tẻh trong tôi” nhằm tuyên truyền kết hợp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; đồng thời đảm bảo nguồn thông tin chính thống trong công tác tuyên truyền, chia sẻ, cung cấp những thông tin chuẩn xác, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cập nhật thuận lợi, nhanh chóng. 
 
Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước đi vào chiều sâu và dần dần trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và trong các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình, những cách làm hay, hiệu quả, những gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, có 104/106 thôn, tổ dân phố tổ chức chào cờ đầu tháng (còn 2 thôn Tôn K’Long A, B do mới thành lập); hầu hết các cơ quan, đơn vị đã trưng bày chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, những câu nói, lời dạy của Bác phù hợp với ngành, lĩnh vực phụ trách tại những nơi trang trọng, dễ nhìn thấy trong phòng làm việc. Nhân dân toàn huyện đóng góp xây dựng được 11 nhà văn hóa thôn, bê tông hóa 17 tuyến đường với tổng chiều dài 14,7 km, số tiền đóng góp là 5,4 tỷ đồng, 6.120 ngày công, hiến 2.100 m2 đất để xây dựng công trình; toàn huyện hiện có hàng trăm hộ đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, giúp đỡ về vốn, cây giống, con giống, công lao động, lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo có điều kiện đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. 
 
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đều gương mẫu trong thực hiện và tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói, viết và làm đúng theo quan điểm của Đảng; có ý thức tự giác trong việc nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cũng có nhiều chuyển biến đáng kể. Người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy dân chủ, chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị. 
 
Qua các hình thức linh hoạt, phong phú trong triển khai chỉ thị, nghị quyết, đã tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn thể Nhân dân.
 
Ông Hồ Quốc Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho rằng công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở Đạ Tẻh trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả, được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và phù hợp với từng đối tượng. Từ đó, đã thiết thực đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống.
 
QUỲNH UYỂN
,