Đạ Tẻh tập trung chuẩn bị cho đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư

Cập nhật lúc 05:27, Thứ Hai, 01/06/2020 (GMT+7)
Đến cuối tháng 5, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức xong đại hội. Hiện tại, Huyện ủy Đạ Tẻh đang tập trung chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 7/2020.
 
Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng cuối cùng trực thuộc Huyện ủy Đạ Tẻh tiến hành đại hội vào ngày 25 và 26/5
Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng cuối cùng trực thuộc Huyện ủy Đạ Tẻh tiến hành đại hội vào ngày 25 và 26/5
 
Hoàn tất đại hội cấp cơ sở
 
Do được chọn là huyện tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy nên từ rất sớm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã triển khai công tác tiến hành đại hội cấp cơ sở theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng đại hội cấp cơ sở đã được tiến hành đúng tiến độ đề ra. Từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5, 12 đảng bộ và 26 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Đảng bộ xã Quốc Oai và Chi bộ Cơ quan MTTQ và các đoàn thể được chọn để tiến hành đại hội điểm; Đảng bộ xã Triệu Hải được chọn để tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã. Ngay sau đại hội điểm và thí điểm được chỉ đạo tổ chức thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp phân tích, đánh giá cụ thể từng nội dung trong công tác tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tiến hành đại hội đảm bảo đúng quy định.
218 ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƯ
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã ban hành quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, tổng số đại biểu là 218 (đại biểu đương nhiên 40 đồng chí, đại biểu bầu 178 đồng chí); trong đó, đại biểu nữ 54 đồng chí, đại biểu dân tộc thiểu số 28 đồng chí; đại biểu dự khuyết 11 đồng chí. Trên cơ sở phân bổ đại biểu của huyện, tại đại hội các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành bầu đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu theo phân bổ.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh, để hoàn thành tốt công tác tổ chức đại hội các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác đại hội để kịp thời phổ biến, quán triệt và ban hành kế hoạch, hướng dẫn nội dung quan trọng này; đồng thời, chỉ đạo các TCCSĐ triển khai thực hiện. Đặc biệt, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách đã theo dõi, chỉ đạo sát sao đối với các TCCSĐ trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội. Nhờ đó, kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của các đảng ủy, chi bộ đều đảm bảo nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao.

 
Cùng với công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.
 
Chuẩn bị tốt đại hội thí điểm
 
Đến hiện tại, các cấp, các ngành của huyện Đạ Tẻh đang tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Đảng bộ huyện mà còn với toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Càng ý nghĩa hơn khi Đại hội Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn để tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Ngay sau khi được chọn làm đơn vị tiến hành đại hội thí điểm, Huyện ủy đã thay đổi tiến độ đại hội cấp cơ sở để kịp về mặt thời gian theo yêu cầu. Song song với công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở thì Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện nhiều nội dung để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của đại hội Đảng các cấp đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. MTTQ và các đoàn thể huyện cũng đã triển khai nhiều hoạt động chào mừng đại hội như các hoạt động văn hóa văn nghệ, cổ động trực quan, xây dựng các công trình cảnh quan, vệ sinh môi trường và phát động cuộc thi viết về đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, các điều kiện về cơ sở vật chất cũng đã được chỉnh trang, tôn tạo đảm bảo cả về phương tiện kỹ thuật và hình thức cũng được chuẩn bị chu đáo.
 
KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BẰNG MÁY VI TÍNH TẠI ĐẠI HỘI
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã ban hành quyết định thành lập tổ kỹ thuật kiểm phiếu bằng máy vi tính tại Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí. Tổ kỹ thuật kiểm phiếu đã thực hành kiểm phiếu bằng máy vi tính thực tế tại đại hội các đảng bộ cơ sở và có kết quả nhanh, chính xác.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết: Về nhân sự đại hội đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung thực hiện đúng các bước, đúng quy trình và rà soát, bổ sung quy hoạch để hoàn thiện Đề án nhân sự trình Tỉnh ủy phê duyệt. Theo đó, về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng dự kiến nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện đảm bảo theo quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 96-KH/TU của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành thực hiện quy trình nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 43 đồng chí, để bầu 39 đồng chí, số dư 4 đồng chí. Trong đó, nhân sự tái cử là 32 đồng chí; nhân sự lần đầu là 12 đồng chí. Nhân sự tham gia Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí, danh sách giới thiệu để bầu 11 đồng chí, bầu lấy 10 đồng chí, số dư 1 đồng chí, tỷ lệ 10% (đồng chí Bí thư Huyện ủy bầu trực tiếp tại Đại hội). Nhân sự tham gia Ban Chấp hành đảm bảo về cơ cấu tuổi, về cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; chất lượng, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Huyện ủy cũng đã tổ chức khám sức khỏe cho các đồng chí dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 
Về văn kiện trình Đại hội, gồm có: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2026, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đến nay, các dự thảo văn kiện trình đại hội cơ bản đã được góp ý, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần.
 
ĐÔNG ANH
,