Đạ Tẻh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cập nhật lúc 15:15, Thứ Hai, 01/06/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 1/6, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã về tham dự.
 
Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Đạ Tẻh không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Cấp ủy các cấp luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức, triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo của công dân đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đổi mới trong chỉ đạo, phương pháp, quy trình kiểm tra; tập trung kiểm tra nội dung việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn có nhiều vấn đề nổi cộm, dễ xảy ra khuyết điểm. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Đạ Tẻh trong nhiệm kỳ vừa qua đã đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.
 
Theo đó. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 18 cuộc đối với 95 lượt tổ chức cơ sở đảng về công tác bầu cử quốc hội, HĐND các cấp, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, thực hiện Quy định 2017, 2018 của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; kiểm tra 9 cuộc đối với 18 đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác chuẩn bị đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; giám sát 9 cuộc đối với 61 lượt tổ chức cơ sở Đảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, Nghị quyết 25-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05- CT/TW, Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và 9 cuộc đối với 18 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 16 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 18 tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra tài chính của Đảng đối với 14 tổ chức cơ sở Đảng; giải quyết 13 đơn tố cáo liên quan đến 9 đảng viên; giám sát đối với 14 tổ chức Đảng và 27 đảng viên thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý. 
 
Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, kiểm điểm vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, số tổ chức Đảng vi phạm và đã thi hành kỷ luật là 2 chi bộ bằng hình thức (khiển trách 1, cảnh cáo 1); kỷ luật 59 đảng viên vi phạm bằng các hình thức của Đảng (khiển trách 42 đồng chí; cảnh cáo: 12 đồng chí; khai trừ 5 đồng chí). Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng như Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường sự phối hợp trong giải quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Nhà nước huyện và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội của huyện.
 
Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
 
Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tại Đảng bộ huyện Đạ Tẻh, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tại Đảng bộ huyện Đạ Tẻh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Ghi nhận những nỗ lực mà Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Dương Công Hiệp - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ huyện Đạ Tẻh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy định của Đảng; trước mắt cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; ngay sau Đại hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa, hàng năm nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Nhân dịp này, Huyện ủy Đạ Tẻh đã biểu dương và khen thưởng cho 5 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua.
 
PHẠM CÔNG TÁM 
,