Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Cập nhật lúc 19:08, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong 2 ngày 11- 12/6, Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đại diện các  phòng, ban của Đảng ủy Khối, các đơn vị liên quan cùng 56 đảng viên của 8 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đài tham dự.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng đã chủ động và kịp thời tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ bám sát hướng dẫn đề cương của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; mở nhiều chuyên mục, chuyên đề phản ánh mọi mặt đời sống xã hội trên sóng phát thanh, truyền hình, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp Nhân dân; chăm lo chế độ chính sách đối với các đối tượng có công với cách mạng, các hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền về chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo đa chiều theo hướng bền vững; phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý bảo vệ rừng; bảo vệ tài nguyên khoáng sản... 
 
Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, thực hiện tốt công tác tự phê bình, phê bình. Qua đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các chi bộ được thể hiện rõ nét, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền nhằm đáp ứng nhu cầu nghe và xem đài của Nhân dân. Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Đài phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực xây dựng Đảng bộ, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.
 
Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan nhấn mạnh: Đảng bộ Đài đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; triển khai thực hiện đạt kết quả hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đảng ủy Đài đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các chương trình, bản tin trên sóng phát thanh truyền hình và trang thông tin điện tử, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, vừa vượt qua những thách thức về cạnh tranh thông tin, bắt kịp với xu thế phát triển của ngành phát thanh truyền hình trong nước và thế giới. Các chương trình thời sự chính luận được đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung, lẫn hình thức thể hiện theo hướng hiện đại, hấp dẫn và chuyên nghiệp, cập nhật và phản ánh toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, đất nước và khu vực; đồng thời, là cầu nối giữa ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền các cấp. Nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục được mở, duy trì theo dòng thời sự, các chuỗi sự kiện, vấn đề trong năm và suốt cả nhiệm kỳ, tạo dấu ấn đậm nét trong tuyên truyền. Những thành quả mà Đảng bộ Đài đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đài; đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng; là tiền đề, động lực để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Đài trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
 
Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cần tiếp tục tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp đối với mỗi đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, nhất là đối với đội ngũ phóng viên. Quán triệt sâu sắc quan điểm định hướng, công tác tư tưởng và tuyên truyền của Đảng trong tình hình mới, cùng với các cơ quan báo chí trong tỉnh làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời, phản ánh kịp thời những vấn đề mới, phát sinh, phức tạp trên địa bàn được dư luận và Nhân dân quan tâm, đảm bảo theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Đài được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.  Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.
 
Phát huy tốt truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2020 – 2025 với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 
 
NGUYỆT THU
,