Di Linh: Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở và phát huy hiệu quả

Cập nhật lúc 05:30, Thứ Tư, 17/06/2020 (GMT+7)
Thời gian qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện Di Linh luôn hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực được các tổ chức này đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và đưa vào triển khai tại các địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện đang có 34 mô hình của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, trong đó Mặt trận Tổ quốc có 3 mô hình; Phụ nữ có 11 mô hình; Liên đoàn Lao động có 6 mô hình; Hội Cựu chiến binh 3 mô hình; Hội Nông dân có 3 mô hình và Đoàn thanh niên có 3 mô hình. Các mô hình này hiện đang phát huy hiệu quả ở từng lĩnh vực và được nhiều người dân, hội viên hưởng ứng tham gia.
 
Ngoài việc chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình; thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể của huyện còn tích cực tham gia vào công tác vận động Nhân dân từng bước xóa bỏ các tập tục không còn phù hợp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vận động người dân đầu tư chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
 
NGUYÊN THI
,