ĐOÀN KHỐI CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Kết nạp được 242 đảng viên mới

Cập nhật lúc 05:34, Thứ Tư, 10/06/2020 (GMT+7)
5 năm qua, hoạt động của đoàn và phong trào đoàn của các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã chú trọng đổi mới sinh hoạt, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực. Đoàn khối cũng tích cực vận động, tập hợp, đoàn kết lực lượng thanh niên. Nhờ vậy, 5 năm qua, đã kết nạp được 237 đoàn viên mới. Các đoàn viên mới được kết nạp cơ bản được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, doanh nghiệp.
 
Từ lực lượng đoàn viên ưu tú trong khối, trong 5 năm qua, các tổ chức đoàn trong khối cũng đã giới thiệu được 705 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp được 242 quần chúng ưu tú vào Đảng. 
 
NGUYỄN NGHĨA
,