Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Hai, 15/06/2020 (GMT+7)
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ không ngừng chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát nên đã đáp ứng kịp thời những yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Các tập thể được Thành ủy Đà Lạt khen thưởng vì làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
Các tập thể được Thành ủy Đà Lạt khen thưởng vì làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Đảng bộ thành phố Đà Lạt hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Trong đó, gồm 16 TCCSĐ thuộc khối phường, xã; 19 TCCSĐ khối hành chính - sự nghiệp, lực lượng vũ trang; 22 TCCSĐ khối trường học, sản xuất kinh doanh. Toàn Đảng bộ thành phố có 29 ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy cơ sở, 28 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra.
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Đà Lạt đã chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp, các tổ chức Đảng chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, có ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố, địa phương, đơn vị mình. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT, tổ chức Đảng cấp dưới, kịp thời chỉ đạo, xử lý những vi phạm phát sinh ngay tại cơ sở. Hàng năm, Thành ủy tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm thực hiện nhằm kịp thời đánh giá những mặt làm được, những khuyết điểm, tồn tại; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục, đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả.
 
Đội ngũ làm công tác kiểm tra từ thành phố đến cơ sở được Thành ủy quan tâm, củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng theo quy định. Kịp thời bổ sung thành viên UBKT từ thành phố đến cơ sở khi có sự thay đổi nhân sự. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố đã tiến hành kiểm tra được 2.016 đảng viên, tăng 512 đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 71 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 465 đảng viên, các chi bộ kiểm tra 1.480 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra đã kết luận có 1.054 đảng viên thực hiện tốt, 962 đảng viên thực hiện chưa tốt, trong đó có 297 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.
 
Về kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Thành ủy Đà Lạt đã hoàn thành kiểm tra 8 tổ chức Đảng, giảm 4 tổ chức Đảng so với nhiệm kỳ trước. Qua kiểm tra đã kết luận có 8 tổ chức Đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đề nghị tổ chức Đảng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 
 
Về kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, cấp ủy, UBKT Thành ủy đã kiểm tra 13 đảng viên. Đối tượng kiểm tra là cấp ủy viên các cấp với 11 đồng chí. Qua kiểm tra, kết luận có 13 đảng viên vi phạm; trong đó, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên, hiện đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phê bình, chấn chỉnh những cá nhân, tổ chức còn thiếu sót, khuyết điểm. Qua đó, góp phần răn đe, ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Quang Tú nhận định: Xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các tổ chức Đảng, hàng năm UBKT các cấp đã có nhiều cố gắng chủ động trong việc nắm bắt, sàng lọc và xử lý thông tin để tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, nhìn lại cả nhiệm kỳ qua phải thẳng thắn thừa nhận vẫn còn hạn chế, tồn tại đó là số lượng đảng viên và tổ chức Đảng kiểm tra chưa nhiều. UBKT đảng ủy cơ sở chưa chủ động trong nắm bắt, sàng lọc thông tin và quyết liệt tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Một số cấp ủy tuy đã xây dựng được chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm nhưng việc thực hiện lại chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Chất lượng kiểm tra ở một số cuộc chưa cao, chưa chú trọng khâu thẩm tra, xác minh, khi kiểm tra phát hiện có sai phạm nhưng không xử lý. Công tác giám sát có quan tâm nhưng mới chỉ dừng lại ở giám sát thường xuyên, chưa thực hiện nhiều cuộc giám sát theo chuyên đề. Ở cấp cơ sở, việc theo đõi, đôn đốc chấp hành thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên chưa thực hiện thường xuyên nên còn một số trường hợp chậm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Những vấn đề hạn chế này cần được khắc phục trong thời gian tới nhằm góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.
 
Phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng đối với Thành ủy Đà Lạt, đồng chí Dương Quang Hiệp - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh: UBKT Thành ủy Đà Lạt cần tập trung công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nội dung, nhân dự đại hội, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội. Tập trung nắm tình hình bằng nhiều kênh thông tin như qua đơn thư, phản ánh của dư luận, báo chí; phối hợp tốt với khối nội chính như Thanh tra, Viện kiểm sát, Công an... để chủ động, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát. Cần đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác này, hướng đến làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
NGUYỆT THU
,