Trang sử mới của Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng

Cập nhật lúc 06:11, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)
Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự có mặt của 80 đảng viên đang sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc.
 
Đảng viên của Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng chúc mừng thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng viên của Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng chúc mừng thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
 
Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của Viễn thông Lâm Đồng và Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lâm Đồng luôn được vận hành đúng theo nội quy, quy chế đã đề ra; đặc biệt, là quy chế dân chủ ở cơ sở. Những chủ trương lớn trong sản xuất kinh doanh (SXKD) luôn được bàn bạc công khai. Phát huy sức mạnh tổng hợp, trong những năm qua, đơn vị luôn giữ vững vị thế chủ lực trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT) tại địa phương, tạo sự phát triển bền vững.
 
Giữa yêu cầu vừa thực hiện công tác đổi mới tổ chức quản lý, vừa đảm bảo các mục tiêu SXKD và phục vụ trong hoàn cảnh có những thời cơ và thách thức của thời kỳ hội nhập - phát triển, Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đã nỗ lực quán triệt, vận dụng các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp để đề ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, đổi mới doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của các chỉ tiêu từ 10 - 22%.
 
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đoàn kết, thống nhất và vận dụng đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị - Chương trình công tác của Đảng ủy; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
 
Đảng viên toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đều là những cá nhân có năng lực, kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm trong triển khai, thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.
 
Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; từ đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của người đảng viên trong thực thi công vụ; nâng cao tinh thần, đạo đức nghề nghiệp; kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên; thường xuyên bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho công chức và người lao động; đồng thời, giáo dục, chỉnh đốn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng trong Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.
 
Vận hội mới trong nhiệm kỳ 2020-2025
 
Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Chênh lệch thu chi hằng năm đạt và vượt so với kế hoạch được giao, năng suất lao động và thu nhập bình quân tăng từ 5% trở lên, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách với địa phương và ngành, 100% đảng viên và trên 95% quần chúng được học tập các chỉ thị - nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành; có từ 75 đến 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng quyết tâm giữ vững danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm trong nhiệm kỳ.
 
Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng thống nhất cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, bằng việc thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động là chủ động khắc phục khó khăn, huy động có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống CBCNV; xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, hoạt động đi vào chiều sâu, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo không khí dân chủ, lành mạnh, bảo vệ môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 
 
Đại hội cũng đã bầu chọn được 11 đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú; có phẩm chất chính trị vững vàng; có đức, có tài, có tinh thần tận tụy trong công tác vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, 5 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Trần Thanh Nam - Giám đốc Viễn thông Lâm Đồng được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. 
 
LÊ HOA - ĐAN PHƯƠNG
 
,