TRUNG TÁ NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN DI LINH

Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cập nhật lúc 06:07, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)
Lực lượng công an được xác định có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nhân trước thềm Đại hội Đảng bộ Công an huyện Di Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025, phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn Trung tá Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Di Linh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Hồ Cao Nguyên
Giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Hồ Cao Nguyên
 
PV: Đồng chí có thể cho biết những điểm nổi bật mà Đảng bộ Công an huyện Di Linh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?
 
Trung tá Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Di Linh
Trung tá Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Di Linh
Trung tá Nguyễn Quốc Trường: Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là một trong những công tác hết sức quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân, là nền tảng, tiền đề giúp lực lượng công an thực hiện tốt các mặt công tác khác, hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị (ANCT) - trật tự an toàn xã hội (TTATXH) mà Đảng và Nhà nước giao phó. Xác định tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020) luôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của Đảng ủy Công an tỉnh, của Huyện ủy về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an. 
 
Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Di Linh cũng đặc biệt chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Gắn công tác chính trị tư tưởng với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy... Chủ động tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào để xây dựng, nhân rộng. Cùng với đó, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả, CBCS đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực, nêu cao ý thức học tập, rèn luyện về tư tưởng đạo đức, lối sống, phong cách, chấp hành quy tắc ứng xử...
 
Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, đơn vị Công an huyện Di Linh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là tình hình ANCT trên địa bàn được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,8%, trong đó trọng án khám phá 100%, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 96,4%; hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) được nâng lên, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được tăng cường; nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên có sự chuyển biến, phát huy tốt vai trò hạt nhân ở cơ sở. Chất lượng công tác xây dựng Đảng cũng từng bước được nâng lên, nội bộ Đảng bộ, đơn vị ngày càng đoàn kết, thống nhất. Đơn vị có 3 năm là đơn vị quyết thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có 82 lượt tập thể và 148 lượt cá nhân được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp.
 
PV: Thưa đồng chí, Di Linh là huyện có tỷ lệ đồng bào DTTS sinh sống cao nhất tỉnh, lại giáp ranh với nhiều huyện và các tỉnh lân cận. Chính vì vậy, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn có lẽ cũng gặp không ít những khó khăn?
 
Trung tá Nguyễn Quốc Trường: Di Linh có 19 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 18 xã; với dân số khoảng 179.486 người, trong đó DTTS chiếm 36%, là huyện có số lượng người DTTS đông nhất tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên đời sống của đồng bào được nâng lên, bà con đã bỏ dần các hủ tục để hòa nhập vào nhịp sống văn minh. 
 
Thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc, trong đó đã xác định “các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc. Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi, gắn tăng trưởng với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc”, Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với xóa đói giảm nghèo. Nhờ thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu đó, đến nay cơ bản đời sống kinh tế, văn hóa trong vùng DTTS đã được cải thiện rõ rệt, trên địa bàn huyện không còn hộ đói, hộ nghèo giảm hàng năm, đời sống vật chất được nâng lên rõ rệt. Trên lĩnh vực ANCT, TTATXH đã ngăn chặn hiệu quả hoạt động móc nối của tổ chức Fulrô, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái phép, các tập tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, trật tự xã hội ngày càng ổn định. Đây chính là những điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an Di Linh tổ chức triển khai nhiệm vụ tại các vùng có đông đồng bào DTTS.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn. Từ vị trí địa lý của huyện giáp ranh với nhiều huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận, diện tích tự nhiên rộng, sự phân bố dân cư không đồng đều, trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế, trình độ văn hóa, xã hội vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội; tình trạng phá rừng làm rẫy, tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn, hủ tục trong vùng đồng bào DTTS, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra mà nguyên nhân do nhận thức của một bộ phận đồng bào các DTTS còn hạn chế... Những vấn đề trên cũng phần nào ảnh hưởng, gây khó cho CBCS Công an huyện thực hiện triển khai các nhiệm vụ tại địa bàn.
 
Thời gian qua, Công an huyện Di Linh còn làm tốt công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo về cơ cấu, số lượng, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, việc chuyển đổi vị trí công tác định kỳ được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Bộ Công an. Triển khai thực hiện nghiêm Đề án đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đến nay đã có 18/18 xã có công an chính quy với mô hình 1 trưởng, 1 phó, 1 công an viên thường trực. 

 

PV: Vậy kế hoạch và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo ANTT như thế nào, thưa đồng chí?

Trung tá Nguyễn Quốc Trường: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu, có rất nhiều nhiệm vụ chúng tôi đã đặt ra, thời gian tới, Đảng bộ chúng tôi sẽ phát huy các kết quả đạt được, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an huyện chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 
 
Công an huyện Di Linh xác định sẽ thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, trong đó đặc biệt tập trung vào việc tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kiên quyết các trường hợp CBCS, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật, tiêu cực, lạm quyền trong thi hành nhiệm vụ, các dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân, hoặc bị lôi kéo bởi các phần tử xấu. Công tác kiểm tra sẽ có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chương trình công tác, việc chấp hành nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc, quy trình công tác...
 
Song song đó, sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Công an huyện bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” mà Bộ Công an đã đề ra. Tập trung xây dựng lực lượng công an thị trấn, công an xã đảm bảo số lượng và chất lượng, giúp gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, giải quyết tốt ANTT ngay từ cơ sở. Tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao về lý luận, thực tiễn, khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Tăng cường công tác tài chính - hậu cần, cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
PV: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Lâm Đồng!
 
NGUYỄN NGHĨA (thực hiện)
,