Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Đà Lạt vững mạnh toàn diện

Cập nhật lúc 05:33, Thứ Tư, 10/06/2020 (GMT+7)
5 năm qua (2015 - 2020), Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Lạt luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QPĐP), xây dựng nền quốc phòng toàn dân từ thành phố đến các đơn vị cơ sở đi vào chiều sâu vững chắc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn thành phố. Đơn vị đã đồng lòng, quyết tâm phát huy sức mạnh nội sinh, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 
 
Hoạt động chăm lo, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, khó khăn luôn được Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố Đà Lạt đặc biệt quan tâm.
Hoạt động chăm lo, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, khó khăn luôn được Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố Đà Lạt đặc biệt quan tâm.
 
Hàng năm căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, các văn bản của các cấp, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quân sự, QPĐP. Theo đó, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch trên giao với tổng số DQTV toàn thành phố so với dân số đến cuối năm 2019 đạt 1,44%; lực lượng DBĐV sắp xếp vào các đơn vị đạt 96,75%, biên chế 4/4 đầu mối đơn vị. Huy động DBĐV huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt 96,33% quân số, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. 
 
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tham mưu kịp thời cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố lãnh đạo, triển khai bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã giao các đơn vị 846/845 thanh niên, vượt 0,12%; đảng viên nhập ngũ 36/846, vượt 2,26%, chất lượng giao quân năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời, lựa chọn nguồn đào tạo sĩ quan dự bị đủ chỉ tiêu và tập huấn cho cán bộ cấp xã, phường, dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phòng chống thiên tai đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định 133 ngày 28/12/2015 của Chính phủ về phối hợp của lực lượng DQTV với các lực lượng trong bảo vệ biên giới, biển đảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Qua đó, kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các ngày lễ, tết, những sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương diễn ra trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện cho thành phố giữ vững an ninh chính trị, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó Đảng ủy - Ban CHQS thành phố còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền Phường 4 và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt Quy chế phối hợp 1359 của Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về “Xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn”. Cùng đó, công tác kỹ thuật tham gia dò gỡ, xử lý, tiêu hủy hơn 1,4 tấn bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, đã góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương yên tâm sinh sống và sản xuất.
 
Song song với những nhiệm vụ trên, thời gian qua, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố Đà Lạt còn thường xuyên lãnh đạo, triển khai toàn diện đến các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả mô hình “5 chủ động” về công tác tư tưởng, mô hình “3 nhất”, “9 không”; các phong trào thi đua như “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... đã đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Ban CHQS thành phố đã phối hợp tốt với Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt xây dựng được 3 căn nhà tình nghĩa, tình nghĩa quân - dân với tổng kinh phí 220 triệu đồng; qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị địa phương hoàn thành các tiêu trí xây dựng nông thôn mới.
 
Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn Đảng bộ - Ban CHQS thành phố Đà Lạt, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận: Trong 5 năm qua, Đảng bộ quân sự và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã kế thừa và phát huy những thành tựu của nhiệm kỳ trước, luôn đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ VIII đề ra. Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu như: nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhiệm vụ diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. “Với niềm tin vào sự đổi mới, phát triển của Đà Lạt và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố, tôi tin rằng trong nhiệm kỳ tới, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố Đà Lạt sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua đã đề ra, xứng đáng với tầm vóc, vị thế của thành phố Đà Lạt, trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.
 
NGUYỆT THU
,