Chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Cập nhật lúc 05:29, Thứ Hai, 06/07/2020 (GMT+7)
Đảng bộ Cục Thuế Lâm Đồng có 89 đảng viên, chiếm tỷ lệ 66,9% tổng số công chức và người lao động (CC-NLĐ), được tổ chức thành 12 chi bộ trực thuộc. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, có tính chất quyết định, nên công tác lãnh đạo của Đảng bộ tập trung hoàn thành và vượt mức nhiệm vụ thu NSNN hằng năm.
 
BCH Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
 
Ngay sau Đại hội Đảng bộ Cục Thuế lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng ủy Cục Thuế đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, đảm bảo việc rà soát, đánh giá hết tất cả các nhiệm vụ một cách kịp thời và đúng chức năng của Đảng bộ cơ sở Cục Thuế. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Đảng ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục Thuế tổ chức quán triệt đến CC-NLĐ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao; chú trọng công tác khai thác nguồn thu, đánh giá kết quả thu định kỳ, từ đó phân tích các nguyên nhân và đề ra giải pháp chỉ đạo...; triển khai hiệu quả chương trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; thực hiện các chế độ công khai về thủ tục hành chính thuế;...
 
Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn, Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo phát động thi đua, động viên toàn thể CC-NLĐ trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định... Đảng ủy cũng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đảng viên, CC-NLĐ thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, gắn với quy định về những tiêu chuẩn cần “xây”, những điều cần “chống” đối với công chức, viên chức ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành… 
 
Công tác tổ chức, cán bộ; công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận, xây dựng chính quyền, đoàn thể… được Đảng bộ chú trọng, quan tâm, bám sát Nghị quyết Đại hội để tổ chức thực hiện. Đảng viên, CC-NLĐ phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cấp, các ngành đoàn thể chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách...
 
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục Thuế đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, như đã kết nạp 17 đảng viên mới, đạt 170% kế hoạch đề ra; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
 
Hằng năm, Đảng bộ luôn đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, có 80% trở lên các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh và các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh cũng đạt tiêu chuẩn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. 
 
Đồng chí Trần Phương - Bí thư Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025, cho biết: Đảng bộ xác định nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ 5 năm tới cần tập trung hàng đầu vẫn là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách với dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng hằng năm của tổng thu NSNN từ 10-12%, riêng thuế phí 12-14% so với số thực hiện của năm trước... Để triển khai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị này, có nhiều giải pháp; trước hết là rà soát đánh giá lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn; đối chiếu với các chính sách đã được ban hành từ năm 2020 và các năm tiếp theo để xác định nguồn thu trọng tâm. Ngoài các nguồn thu trọng tâm thời gian qua trên địa bàn tập trung ở hoạt động xổ số kiến thiết, thủy điện, khai thác khoáng sản, du lịch…; trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục rà soát nâng cao nguồn thu trong các lĩnh vực tiềm năng khác, như: thương mại, xây dựng, bất động sản, chuyển nhượng dự án và chuyển nhượng vốn…
 
Đảng bộ cũng sẽ tập trung lãnh đạo tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành theo hướng tiếp tục phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến xã đi vào thực chất trong công tác quản lý thuế và thu ngân sách, từ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cơ sở kinh doanh, người nộp thuế… đến tổ chức thực hiện, kiểm tra xử lý, đảm bảo sự công bằng trong thực hiện pháp luật thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế được đồng bộ, toàn diện, xuyên suốt, tập trung thống nhất từ Trung ương đến tỉnh...
 
Vấn đề nữa là xây dựng tổ chức bộ máy, nhất là đội ngũ công chức thuế. Làm sao để công chức thuế nắm bắt tốt chuyên môn nghiệp vụ, nhất là việc cập nhật các kỹ năng, văn bản, các luật mới dự kiến ban hành năm 2020 và các năm tiếp theo liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế, ưu đãi miễn giảm thuế, thu ngân sách trên địa bàn và phải tổ chức kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc người nộp thuế phải cung cấp thông tin, hồ sơ, khi trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế đã có đầy đủ. Rà soát để điều chỉnh lại việc phân công phân nhiệm đối với cán bộ, công chức đảm bảo tính chuyên nghiệp, cá thể hóa trách nhiệm đối với từng bộ phận, từng cá nhân, tránh chồng chéo, trùng lắp…; xác định rõ vị trí việc làm, tránh hình thức bình quân chủ nghĩa trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ...
 
Công tác xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết TW4 (khóa 12) và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với nội dung này, Đảng ủy sẽ quán triệt chủ trương, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai hoạt động của Ban chấp hành và các chi bộ, các tổ chức đoàn thể theo đúng điều lệ quy định, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, cũng như việc phối hợp thực hiện tốt chức năng của các đoàn thể; từ đó, hỗ trợ chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý với những đảng viên có dấu hiệu vi phạm và động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt… Ngoài ra, Đảng ủy tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu của Nghị quyết và góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025...
 
LÊ HOA
,