Đạ Huoai: Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Sáu, 03/07/2020 (GMT+7)
Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình đa dạng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, một số mô hình đã thành phong trào, góp phần vô cùng quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương nhiệm kỳ qua.
 
Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã trở thành phong trào lan tỏa đến cả bà con nông dân người dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu Đạ Huoai
Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã trở thành phong trào lan tỏa đến cả bà con nông dân người dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu Đạ Huoai
Mỗi năm một chuyên đề sát với nhiệm vụ trọng tâm
 
Với phương châm hành động “Trách nhiệm, nhiệt huyết, cụ thể, hiệu quả”, Huyện ủy Đạ Huoai đã triển khai thực hiện kế hoạch trong hoạt động toàn khóa. Chính từ đó, hàng năm Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết gắn với thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII đã xác định. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm để chỉ đạo giải quyết gắn với nội dung chuyên đề Chỉ thị 05. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều phần việc trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, tâm huyết, đạt nhiều kết quả quan trọng. 
 
Cụ thể, năm 2017, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/HU, ngày 14/3/2017 của Huyện ủy với 11 đầu việc cần phải làm ngay và 15 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Trong đó nổi bật ở một số nội dung đó là triển khai các chính sách hỗ trợ Nhân dân do mất vụ điều; thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân; thực hiện giải tỏa hơn 100 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép một cách triệt để. Chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết; đổi mới việc ban hành triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần phòng, chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Sang năm 2018, ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện tập trung chỉ đạo đổi mới tác phong, phong cách của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2019, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng chương trình thực hiện Chuyên đề về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ việc các đồng chí đứng đầu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trực tiếp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết năm 2019 của Huyện ủy, HĐND, kế hoạch, chỉ thị của UBND đối với cấp ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn. Cuối năm, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế tại cơ sở. Ngoài ra, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị rà soát các nhiệm vụ chính trị; đề xuất nhiều giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, quan tâm, giải quyết kịp thời các nhu cầu cấp thiết của Nhân dân. Và, năm 2020, bám sát chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy đã chỉ đạo củng cố, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội từ khâu chuẩn bị văn kiện, nhân sự đảm bảo theo các yêu cầu, quy định, tạo tiền đề để tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025…
 
Với việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm, nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo bám sát theo chuyên đề từng năm đã giúp cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện chỉ thị để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; kịp thời quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.
 
Đa dạng các mô hình thực hiện 
 
Việc xây dựng các mô hình thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Đạ Huoai được Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, nghiêm túc. Các mô hình 4 năm qua được xây dựng và thực hiện đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy cũng chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng rà soát, đánh giá, duy trì những mô hình thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị với quan điểm chỉ đạo “Mỗi tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị có ít nhất 1 mô hình cụ thể, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”; giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp thẩm định, tham mưu phê duyệt các mô hình. Nhiều mô hình đã có vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương…
 
Đến nay, Đạ Huoai đang duy trì thực hiện 44 mô hình, trong đó có 4 mô hình được nâng lên thành phong trào và trở thành phần việc đã đi vào “nếp sống” của cán bộ, Nhân dân trong toàn huyện. 
 
Không khó để liệt kê ra đây 4 mô hình rất điển hình và nổi bật mà khi nhắc đến cán bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Huoai luôn thấy tự hào. Đó là mô hình “Ngày Chủ nhật vì môi trường”; mô hình “Không rải vàng mã, không để quá thời gian quy định đối với việc tang, không tổ chức liên hoan trước tiệc cưới”; mô hình “Trường học kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp - an toàn”; mô hình “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất”... 
 
Rõ ràng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đạ Huoai thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các kế hoạch toàn khóa và hằng năm đã cho thấy sự nghiêm túc trong quá trình triển khai thực hiện của huyện suốt thời gian qua. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị 05 chính vì vậy cũng ngày càng được nâng lên. 
 
Nhìn vào kết quả trên nhiều lĩnh vực mà huyện đã đạt được, có thể thấy rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05- với cách làm rất riêng và phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của huyện đã góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.
 
NGUYỄN NGHĨA
,