Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật lúc 06:05, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)
Ngày 6/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có 96 đại biểu gồm các nhà khoa học, nhà báo, văn nghệ sĩ là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh. Các đồng chí: Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Mỵ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 
Các đại biểu tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Các đại biểu đã tích cực góp ý bổ sung vào các nội dung của dự thảo Văn kiện như: Chủ đề của nhiệm kỳ, phương châm Đại hội, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm.
 
Phần các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện, hiệu quả của từng công trình đối với đời sống xã hội. Việc đề ra 17 công trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ tới là quá nhiều, bình quân mỗi năm thực hiện 3 - 4 công trình là điều không thể. Vì vậy, chỉ nên đề ra khoảng 5 - 8 công trình thực sự là trọng điểm có tác động lớn đối với sự phát triển KT-XH địa phương, không nên dàn trải. Cần đề cập sắc nét hơn những đóng góp của Nhân dân, khẳng định vai trò to lớn của Nhân dân đối với những thành tựu phát triển. Ở phần đánh giá về thành tựu phát triển văn hóa, xã hội có hơi nặng về văn hóa, chưa đề cập đến văn học nghệ thuật, nên bổ sung đánh giá hoạt động văn học nghệ thuật. 
 
Phát triển văn hóa - giáo dục cần bổ sung xây dựng đề án phát triển Lâm Đồng trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao nên rút gọn lại là của riêng thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc. Bổ sung vấn đề quan tâm phát triển nguồn nhân lực về số lượng, chất lượng chung cho các ngành, các lĩnh vực, không riêng gì giáo dục và y tế. Cần làm rõ mối quan hệ giữa năng suất, chất lượng, hiệu quả đối với nền sản xuất vì phục vụ con người, vì sức khỏe con người. Cần đưa vào báo cáo thành tựu phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vì đây là một cuộc vận động lớn. Làm rõ hơn nữa bước đột phá trong nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, vì đây là nội dung quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Bổ sung một số vấn đề về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; về vấn đề phổ biến và tiếp cận pháp luật. Phần báo cáo xây dựng Đảng, đánh giá chưa sâu sát số lượng, chất lượng đảng viên; thiếu số liệu minh họa như: tuổi đảng, tuổi đời của đảng viên, số kết nạp mới, số đảng viên nghỉ hưu, số đảng viên đang làm việc trong cơ quan nhà nước… Ở phần hạn chế, nguyên nhân: bổ sung thêm vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.
 
Phần mục tiêu, nhiệm vụ, bên cạnh mục tiêu chung thì cần đưa ra và làm rõ những mục tiêu cụ thể. Bổ sung, tăng cường quản lý báo chí, chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực; ứng dụng KHCN vào hoạt động báo chí để báo chí thực sự là công cụ sắc bén. Các chỉ tiêu nhiệm kỳ sau đưa ra phải cao hơn nhiệm kỳ trước, nếu nhiệm kỳ qua tỉnh đã đạt 85% chi thường xuyên thì nhiệm kỳ mới nên đưa ra chỉ tiêu đạt 90% chi thường xuyên, tiến tới phấn đấu trở thành tỉnh tự chủ ngân sách. Chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều 1 - 1,5% là khó, đây chỉ là chỉ số nghèo đơn chiều (chỉ tính riêng thu nhập đầu người). Có ý kiến đề nghị hạ chỉ tiêu GRDP đến năm 2025 xuống vì sự phát triển của địa phương, đất nước không thể vượt khỏi quỹ đạo của tình hình phát triển kinh tế thế giới, trong đó có Lâm Đồng, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch COVID-19 vừa qua. 
 
Nhiều đại biểu góp ý văn kiện cần đi sâu phân tích, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là tình trạng sử dụng tràn lan các loại thuốc bảo vệ thực vật, cần nêu ra vấn đề hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Phải nhìn môi trường toàn diện hơn, không chỉ là rác thải mà còn là nước thải; cùng với việc xây dựng nhà máy nước thải Bảo Lộc, nên bổ sung nâng cấp công trình xử lý nước thải Đà Lạt; vấn đề nhà kính, nhà nilon cũng cần quản lý, quy hoạch hạn chế tác động xấu đến môi trường. Cùng với xây dựng nông thôn mới ở nông thôn, nên định hướng nhân rộng mô hình làng đô thị xanh ở đô thị. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đóng góp về việc hạn chế sự trùng lắp từ, ngữ, dùng các khái niệm, thuật ngữ cần thống nhất, chính xác; cần chỉnh sửa câu từ, khái niệm đảm bảo tính chính xác, khoa học, đại chúng.
 
Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thắng đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà báo đã có nhiều ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Các ý kiến cho thấy sự dày công nghiên cứu một cách nghiêm túc, cẩn trọng, kỹ càng từng nội dung, sát thực với tình hình thực tiễn của địa phương. Ban Tuyên giáo sẽ tập hợp các ý kiến, xử lý thông tin xác đáng, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, góp phần hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội. 
 
QUỲNH UYỂN
,