Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đất đai, xây dựng

Cập nhật lúc 08:27, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng vừa tổ chức cuộc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế theo Kết luận số 929/KL-TTCP, ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn. 
 
Qua phân tích và giải trình các nội dung liên quan, cuộc họp đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng lần lượt xử lý kỷ luật khiển trách 3 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Sô - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, ông Trần Viết Dũng - Trưởng Phòng Quản lý đất đai và ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai. 
 
Đồng thời, cuộc họp cũng đã phê bình nghiêm khắc 2 tập thể Phòng Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.
 
VĂN VIỆT
,