Nhiều quy định mới mang tính đột phá

Cập nhật lúc 13:02, Thứ Sáu, 16/10/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng, vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị
Tại điểm cầu Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh có liên quan, các phòng Tư pháp của các huyện, thành phố, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch một xã trên địa bàn toàn tỉnh cùng tham dự.
 
Hội nghị đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), cùng các văn bản liên quan.
 
Qua 3 năm thi hành Luật Ban hành VBQPPL, các bộ, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của pháp luật, tập trung hơn nguồn lực và thời gian chuẩn bị, nhờ đó chất lượng VBQPPL đã được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
 
Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực từ ngày 1/1/2021; trong đó Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015 với nhiều nội dung mới như: tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, xã; quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; tăng cường trách nhiệm các cơ quan nhằm đảm bảo tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL; quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương.
 
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Tại Hội nghị, các đơn vị đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi trong quá trình triển khai thực hiện các bộ luật này tại các bộ, ngành và các tỉnh, thành trong nước. Nhiều vướng mắc trong thực hiện đã được lãnh đạo Bộ và đại diện Vụ trưởng, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trao đổi cụ thể.
 
Bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ghi nhận những kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng pháp luật về việc thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 với nhiều quy định mới mang tính đột phá; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1323/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể gắn trách nhiệm thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng đề nghị các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò chủ động của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật 2020; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.
 
THÂN THU HIỀN
,