Đạ Tẻh kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Cập nhật lúc 11:20, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 18/11, huyện Đạ Tẻh đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) – ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
 
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
 
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm của MTTQ Việt Nam. Từ truyền thống vẻ vang trong những ngày đầu thành lập cho đến nay, thực hiện đường lối đối mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, MTTQ Việt Nam đã tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động Nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác mọi tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, học tập, công tác; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển tình đoàn kết hữu nghị với các nước trên thế giới. 
 
Trong những năm qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động đã được đồng bào ở trong nước và ngoài nước tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, tiền của, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Riêng đối với huyện Đạ Tẻh, MTTQ các cấp đã tăng cường củng cố, mở rộng tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng trí thức, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư từng bước đi vào chiều sâu; đã chú trọng phát huy vai trò người tiêu biểu, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đia phuơng.
 
MTTQ các cấp đã triển khai sâu rộng và có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ngày vì người nghèo gắn với phong trào cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau… 
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tự
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tự
 
Đến nay, huyện Đạ Tẻh có 100% khu dân cư văn hoá, 24 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh và cấp huyện, 19 khu dân cư tiêu biểu, hàng năm bình quân 96% hộ đạt gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Quỹ “Vì người nghèo" các cấp trong huyện đã vận động được trên 40 tỷ đồng, xây dựng trên 1.600 căn nhà, sửa chữa 236 căn nhà cho hộ nghèo. Các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt do Mặt trận phát động cũng được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, đóng góp gần 6 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào bị nạn khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống…
 
Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân huyện Đạ Tẻh nêu cao lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết nhân nghĩa, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, ra sức làm cho mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trở thành hiện thực. 
 
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cũng đã tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và những giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, nhân rộng mô hình khu dân cư kiểu mẫu trong thời gian tới.
 
Huyện Đạ Tẻh cũng đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 35 năm huyện Đạ Tẻh hình thành, phát triển và về đích nông thôn mới. Theo đó, những nội dung được phát động thi đua gồm: Quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và những năm tiếp theo; thi đua xây dựng hệ thống chính trị, phối hợp tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và Nhân dân cùng phát động và thực hiện các phong trào thi đua, phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu và coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước để tổ chức triển khai thực hiện; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện kịp thời và bảo đảm các chính sách ưu đãi đối với người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như các đối tượng bảo trợ xã hội khác; tiếp tục đẩy mạnh Hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan Nhà nước và hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận xã hội cao nhất để huy động sức mạnh từ khối đoàn kết toàn dân, đưa Đạ Tẻh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; MTTQ và đoàn thể các cấp của huyện quan tâm vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua; tổ chức đạt hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề…
 
Dịp này, Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân. Huyện Đạ Tẻh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận; khen thưởng cho các khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2020.    
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm

 

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

 

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân
Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận

 

Khen thưởng cho các khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2020
Khen thưởng cho các khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu năm 2020
 
ĐÔNG ANH
,