Mở lớp sinh hoạt tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức huyện Đạ Tẻh

Cập nhật lúc 15:43, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 19/11, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đạ Tẻh đã mở lớp sinh hoạt tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức huyện Đạ Tẻh.
 
 Hội viên Hội Cựu giáo chức huyện Đạ Tẻh tham gia sinh hoạt tư tưởng, chính trị
Hội viên Hội Cựu giáo chức huyện Đạ Tẻh tham gia sinh hoạt tư tưởng, chính trị
 
Tham dự lớp có 120 hội viên Hội Cựu giáo chức trong toàn huyện. Qua lớp học, cán bộ Hội Cựu giáo chức nắm được nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020; đồng thời, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
HỮU SANG
,