Nỗ lực phát triển Đảng ở xã vùng sâu

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh - bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt ở xã Đạ Long (Đam Rông) trong thời gian qua. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương này xây dựng hệ thống chính trị ổn định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
 
Lãnh đạo huyện Đam Rông tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Đạ Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lãnh đạo huyện Đam Rông tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Đạ Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Là địa phương có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời là xã nghèo nhất của huyện Đam Rông vậy nên để thực hiện Nghị quyết Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh - bền vững sát với tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng ủy xã Đạ Long đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Theo đó, Đảng ủy xã Đạ Long đã quán triệt nội dung trên đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Ông Trương Văn Sáng - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Long, cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng ủy xã Đạ Long tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ để theo dõi chỉ đạo, định hướng nội dung sinh hoạt, nhất là nội dung sinh hoạt chuyên đề. Nhờ vậy, việc sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể. Nhiều cấp ủy, chi bộ đảng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị của địa phương, đơn vị. Đến nay, 4/4 thôn có chi bộ độc lập bền vững; 7/11 chi bộ có cấp ủy, chiếm 63,6%. Thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận tại 3/4 thôn; phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại 3/4 thôn; phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận tại 1/4 thôn; 35% cán bộ mặt trận, đoàn thể thôn là đảng viên.
 
Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng ủy xã Đạ Long ban hành kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên, trên cơ sở đó chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào, giao nhiệm vụ cho đoàn viên, hội viên, thông qua đó bồi dưỡng, phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho các chi bộ xem xét, kết nạp. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, toàn Đảng bộ phát triển được 44 đảng viên mới, chủ yếu phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Toàn Đảng bộ xã hiện có 122 đảng viên, chiếm 3,5% dân số toàn xã; nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ lên 25%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên lên 11%. Chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ được nâng lên rõ rệt, góp phần chủ động trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương. 
 
5 năm qua, những nỗ lực đã mang về trái ngọt, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cho Đảng ủy xã Đạ Long. Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số chi bộ chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên chưa cao. Phần lớn thanh niên đồng bào DTTS trình độ học vấn còn thấp. Bên cạnh đó, một số thanh niên tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế thường có xu hướng đi làm ăn xa, không thường xuyên cư trú tại địa phương. Một số con em địa phương sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, nhưng địa phương chưa bố trí được việc làm, nảy sinh tư tưởng “vào Đảng là phải có việc làm”, dẫn đến thiếu động cơ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một số đoàn thể chính trị - xã hội, chi bộ trực thuộc chưa làm tốt công tác giáo dục quần chúng, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế như: một số chi bộ chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân trong thôn, công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở một số chi bộ còn lỏng lẻo, chưa phát huy tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Việc xây dựng chi bộ vững mạnh - bền vững ở một số chi bộ còn khó khăn, đến nay còn 4 chi bộ chưa có cấp ủy (Chi bộ Trường THCS, Chi bộ Trạm Y tế, Chi bộ Thủy điện Đắk Mê, Chi bộ Công an). Trong đó, Chi bộ Trạm Y tế, Chi bộ Thủy điện Đắk Mê, Chi bộ Công an có số quần chúng ưu tú ít; Chi bộ Trường THCS tuy hằng năm đều quan tâm tạo nguồn, phát triển được từ 1 đến 2 đảng viên, nhưng đội ngũ đảng viên thường xuyên biến động do xin chuyển công tác để hợp thức hóa gia đình.
 
Xác định rõ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh - bền vững, là nhân tố giữ vai trò quan trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương; nên những khó khăn đã được Đảng ủy xã Đạ Long nhìn nhận, những vấn đề còn tồn tại cũng đã được rút ra. Trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian sắp tới.
 
HOÀNG MY
,