Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách Nhà nước

Cập nhật lúc 06:18, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát, các lĩnh vực, ngành kinh tế có dấu hiệu phục hồi và phát triển trở lại. Vì vậy, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong 2 tháng còn lại của năm 2020 là đặc biệt quan trọng. Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 8929 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách Nhà nước trong 2 tháng còn lại của năm 2020. 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, đánh giá tình hình, yếu tố tăng, giảm ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách. Đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, nhất là đối với những khoản thu, lĩnh vực thu có tiến độ đạt thấp so bình quân chung của toàn tỉnh. 
 
Rà soát toàn bộ quỹ đất tại các khu quy hoạch phân lô đấu giá và cơ sở nhà, đất là trụ sở cũ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp dôi dư đang được giao quản lý để bổ sung kế hoạch đấu giá; đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để tổ chức đấu giá, thu nộp kịp thời khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước trong năm 2020; tiếp tục rà soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ dân trên địa bàn, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Đối với các lô đất, thửa đất và các cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá, khẩn trương thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện đầy đủ thủ tục để tổ chức đấu giá theo đúng quy định nhằm thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước trước ngày 25/12/2020.
 
Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thuế, bưu điện tỉnh trong công tác quản lý thuế, xử lý, cưỡng chế nợ thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, khai thác khoáng sản, san lấp mặt bằng, kinh doanh vận tải, cho thuê mặt bằng… theo đúng quy định của pháp luật; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng đất đai, bất động sản.
 
Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để giải ngân vốn đầu tư theo quy định và thực hiện thủ tục kê khai, thu nộp đầy đủ các loại thuế vào ngân sách Nhà nước.
 
Đối với các địa phương đã hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành dự toán sớm không được dừng hoặc giãn tiến độ thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách Nhà nước trên đia bàn, góp phần hoàn thành tổng thu ngân sách Nhà nước chung trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với các địa phương có số thu ngân sách Nhà nước còn thấp so với tỷ lệ bình quân chung của tỉnh phải thường xuyên rà soát, đánh giá các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác thu, kết quả, tiến độ thu hàng tuần để có giải pháp quyết liệt trong công tác thu, điều hành thu ngân sách Nhà nước trong 2 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao.
 
LAN HỒ
,