Đức Trọng: Kết nạp 104 đảng viên mới

Cập nhật lúc 04:18, Thứ Năm, 07/01/2021 (GMT+7)
Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên luôn được Huyện ủy Đức Trọng thường xuyên quan tâm.
 
Năm 2020, Đảng bộ huyện Đức Trọng ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống các đảng bộ, chi bộ cơ sở làm hạt nhân lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.
 
Theo đó, toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng, xem xét và kết nạp 104 đảng viên mới (đạt 104% kế hoạch đặt ra từ đầu năm). Hiện nay, Đảng bộ huyện Đức Trọng có 66 tổ chức cơ sở đảng, 278 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; toàn Đảng bộ có tổng số 4.766 đảng viên sinh hoạt.
 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định. Năm 2020, qua kiểm tra, giám sát, toàn Đảng bộ Đức Trong đã xem xét, xử lý kỷ luật 22 trường hợp (20 đảng viên bị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, 2 đảng viên bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo).
 
T.D.HỒNG
,