Đức Trọng tổng kết công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Cập nhật lúc 19:15, Thứ Tư, 06/01/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 6/1, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Công Tuấn - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng đồng chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị
 
Theo đánh giá, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Từ đó, dân chủ được phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt của các cấp ủy đảng, đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025. 
 
Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, cơ quan, đơn vị được tăng cường, theo hướng gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân lao động và Nhân dân; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và Nhân dân. Tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên. Dân chủ trong xã hội được mở rộng, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
 
Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, từ đó, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được tăng cường.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Còn tình trạng chưa kịp thời công khai thủ tục hành chính theo quy định, việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng trễ hạn, nhất là ở lĩnh vực đất đai, xây dựng. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa thường xuyên...
 
Năm 2021, huyện Đức Trọng tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể, Ban thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng... trong việc giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề Nhân dân quan tâm...
 
N.MINH
,