Lạc Dương: Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

Cập nhật lúc 18:07, Thứ Tư, 06/01/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 6/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. Hội nghị trực tuyến được thực hiện tại 6 điểm cầu gồm Hội trường Huyện ủy và 5 điểm cầu của 5 xã. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy
 
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương đã giới thiệu các nội dung như: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025…
 
Theo kế hoạch, sau hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện, từ ngày 7/1 đến ngày 8/1, huyện Lạc Dương sẽ tổ chức 6 lớp học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn huyện.
 
Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy
Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy
 
Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở đó, vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
 
Sau đợt học tập này, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, truyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân nhân về các nội dung của Nghị quyết; phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã đề ra.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Đạ Sar
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Đạ Sar

 

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Đạ Nhim
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Đạ Nhim

 T.HƯƠNG - S.TRÀ

 

,