Đam Rông: Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV

Cập nhật lúc 06:14, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Rông vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, gồm 64 đại biểu để bầu 32 đại biểu chính thức. 
 
Về cơ cấu đại biểu đảm bảo đúng thành phần: đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 31,3%, đại biểu người ngoài đảng chiếm tỷ lệ 17,18%; đại biểu trẻ tuổi chiếm hơn 17%...; trong đó, nhiều nhất là đại biểu khối xã gồm 42/64 người, chiếm tỷ lệ hơn 65%. 
 
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Đam Rông tích cực triển khai nhằm đảm bảo đúng thời gian quy định, đúng quy trình của Luật Bầu cử.
 
VĂN TÂM
,