Đức Trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, quan trọng nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, thời gian qua Huyện ủy Đức Trọng đặc biệt quan tâm lãnh đạo đối với công tác này.
 
Trao giấy khen cho các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy Đức Trọng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền
Trao giấy khen cho các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy Đức Trọng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền
 
Theo Huyện ủy Đức Trọng, trong năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo theo chương trình và kế hoạch đề ra. Theo đó, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng về nội dung chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, xử lý tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, san gạt, cải tạo mặt bằng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép tại địa phương; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc... Qua kiểm tra, kết luận có 1 tổ chức đảng còn hạn chế, khuyết điểm; sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, UBKT Huyện ủy đã đề nghị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Còn lại một tổ chức đảng đang trong quá trình kiểm tra, xác minh.
 
Đối với công tác kiểm tra đảng viên, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm với 3 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 1 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách”, 2 đảng viên đang trong quá trình xem xét, chưa có kết luận cụ thể.
 
Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn kiểm tra 4 tổ chức đảng về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, gồm: Đảng ủy xã N’thol Hạ, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh, Chi bộ Công ty Thủy điện Đại Ninh. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng đều có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; 3/4 tổ chức đảng cơ bản làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 1 tổ chức đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. 
 
Công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền và thủ tục. Trong năm, toàn Đảng bộ có 22 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật (20 khiển trách, 2 cảnh cáo). Nội dung vi phạm liên quan đến việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong công tác phát triển đảng viên; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm pháp luật, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình… Trong năm, toàn Đảng bộ huyện không có tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.
 
Về công tác giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, trong năm 2020, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 47 đơn, trong đó có 37 đơn tố cáo, 10 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề nghị, thư hỏi. UBKT Huyện ủy đã phân loại lưu đơn, theo dõi tình hình 14 đơn; phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 27 đơn; giải quyết theo thẩm quyền 6 đơn. Nội dung đơn thư, kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tham ô, tham nhũng, hối lộ, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính, quản lý cán bộ, nhân viên, việc giữ gìn phẩm chất, lối sống. Nhìn chung, tất cả các đơn thư đều được xem xét, xử lý theo đúng quy định.
 
Thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề, UBKT Huyện ủy đã giám sát 3 đợt đối với 5 tổ chức đảng và 2 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thông báo kết luận kiểm tra; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Qua giám sát, không có trường hợp tổ chức đảng, đảng viên nào cần phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, có 2 tổ chức đảng còn khuyết điểm, hạn chế; UBKT Huyện ủy đã tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành văn bản chấn chỉnh, phê bình.
 
Có thể nói, trong năm 2020, UBKT Huyện ủy đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ để phục vụ việc tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra và vượt hầu hết các chỉ tiêu đăng ký thi đua do UBKT Tỉnh ủy phát động. Đồng thời, luôn hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất do UBKT Tỉnh ủy và Huyện ủy giao, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm và đề ra phương hướng khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
NHẬT MINH
,