Hội nghị thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Cập nhật lúc 11:21, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong 3 ngày từ 6-9/4, tại huyện Đức Trọng, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tham dự hội nghị có 200 cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, trưởng thôn và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông và thành phố Đà Lạt. 
 
Tại hội nghi, các cán bộ làm công tác dân tộc, trưởng thôn và người có uy tín được truyền đạt nội dung 6 chuyên đề: Giới thiệu tổng quan về lịch sử, bản sắc văn hóa, sự đóng góp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc của các DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc; chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; giới thiệu khái quát những giá trị truyền thống văn hóa của DTTS, công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa trong giai đoạn hiện nay; truyền thống tinh thần yêu nước của đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao nhận thức, cảnh giác của Nhân dân với các âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta; một số kinh nghiệm tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và một số định hướng thông tin, tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS trong thời gian tới; xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
 
Được biết, từ 13 - 16/4 tới, tại thành phố Bảo Lộc, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho 460 cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, trưởng thôn và người có uy tín trong đồng bào DTTS thuộc các huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc. 
 
NDONG BRỪM
,