Nâng cao chất lượng tổ chức đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 02:25, Thứ Sáu, 09/04/2021 (GMT+7)
Thời gian qua, Đảng ủy xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trực thuộc, đặc biệt là tổ chức đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đảng ủy xã Đạ Đờn tặng giấy khen cho các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Đảng ủy xã Đạ Đờn tặng giấy khen cho các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
 
Đảng bộ xã Đạ Đờn hiện có 21 chi bộ trực thuộc, gồm 11 chi bộ nông thôn, 7 chi bộ khối trường học và 3 chi bộ khối cơ quan với 267 đảng viên đang sinh hoạt. Trong đó, có 7 chi bộ thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống. 
 
Nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng trong vùng đồng bào DTTS, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Đờn đã tập trung chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của Đảng bộ. Đồng thời, phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt cùng chi bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Đạ Đờn chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng dẫn của Đảng; chú trọng sinh hoạt chuyên đề; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, Đảng ủy xã Đạ Đờn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác rèn luyện, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên về mọi mặt. Ngoài ra, Đảng ủy xã Đạ Đờn cũng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động sức mạnh và sự đồng thuận trong Nhân dân.
 
Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng trong vùng đồng bào DTTS, Đảng ủy xã Đạ Đờn đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả. Trong đó, Đảng ủy xã Đạ Đờn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp người dân xóa bỏ hủ tục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cùng đó là bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc cho người dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ trong vùng đồng bào DTTS địa phương. Mặt khác, có biện pháp phòng, chống các luồng tư tưởng gây ảnh hưởng tiêu cực tới quần chúng, giúp cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhận rõ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng đồng bào DTTS ở địa phương. Trong đó, yêu cầu công tác quy hoạch nguồn phát triển đảng viên cần đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực thực tiễn trong các phong trào quần chúng… 
 
Đồng chí Nguyễn Hải Phương - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đạ Đờn cho biết, trong những năm qua, nhờ phát huy vai trò và năng lực của các chi bộ ở nông thôn nên nhiều tiêu chí về văn hóa, môi trường, thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở thôn đặc biệt khó khăn, thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống đã hoàn thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, đặc biệt là các chi bộ thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống luôn coi trọng công tác dân vận, thực hiện công khai, minh bạch các khoản đóng góp. Nhân dân được bàn bạc, được kiểm tra, giám sát. Do đó, khi chi bộ lãnh đạo triển khai công việc gì đều được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện đạt kết quả cao. Theo đó, trong 5 năm qua (2015-2020), tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân đạt 5,6%. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Đạ Đờn ước đạt 57 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 1,1%, riêng hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 1,7%/năm… 
 
Trong quá trình lãnh đạo tại địa phương, Đảng ủy xã Đạ Đờn cũng đã rút ra bài học là “Bằng tinh thần nêu gương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khơi dậy sự đồng thuận của Nhân dân; đó chính là phương pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức đảng ở vùng đồng bào DTTS. Từ đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS vào sự lãnh đạo của Đảng”.
 
DUY DANH
 
,