Danh sách và tiểu sử tóm tắt 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Cập nhật lúc 23:52, Thứ Ba, 04/05/2021 (GMT+7)
Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa ban hành Nghị quyết Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Cụ thể, có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử của tỉnh để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng có 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh có 4 người ứng cử để bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên có 4 người ứng cử để bầu 2 đại biểu Quốc hội khóa XV. 
 
Cùng đó, có 112 người ứng cử để bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 18 đơn vị bầu cử trong tỉnh. Đây là danh sách, số lượng những đại biểu được lựa chọn tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, dựa trên cơ sở kết quả nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng người ứng cử theo kế hoạch đề ra.
 
DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 01
Gồm: Thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng
Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Quốc hội được bầu là: 03 người
 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 02
Gồm: các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh
Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 04 người
Số đại biểu Quốc hội được bầu là: 02 người
 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 03
Gồm: Thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên
Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 04 người
Số đại biểu Quốc hội được bầu là: 02 người
 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 01
Gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5 và xã Tà Nung thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người
 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 02
Gồm: Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10 thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người
 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 03
Gồm: Phường 11, Phường 12 và các xã Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 04
Gồm: Thị trấn Lạc Dương và các xã Đưng K’nớ, Đạ Chais, Đạ Nhim, Đạ Sar và xã Lát thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người
 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05
Gồm: Thị trấn Thạnh Mỹ, thị trấn D’ran và các xã Tu Tra, Ka Đơn, Pró, Quảng Lập, Ka Đô, Đạ Ròn, Lạc Lâm và Lạc Xuân thuộc huyện Đơn Dương,  tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 05 người
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 06
Gồm: Thị trấn Liên Nghĩa và các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, N’Thôn Hạ và Bình Thạnh thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 04 người
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 07
Gồm: các xã Phú Hội, Tân Hội, Tân Thành, Ninh Gia, Ninh Loan, Tà Hine, Đà Loan, Tà Năng, Đa Quyn thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 04 người
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 08
Gồm: Thị trấn Nam Ban và các xã Đông Thanh, Mê Linh, Nam Hà, Gia Lâm, Phi Tô, Phú Sơn, Đạ Đờn thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 03 người
 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 09
Gồm: Thị trấn Đinh Văn và các xã Tân Văn, Tân Hà, Đan Phượng, Hoài Đức, Liên Hà, Phúc Thọ, Tân Thanh thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 04 người 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 10
Gồm: các xã Đạ K’Nàng, Phi Liêng, Liêng Srônh, Rô Men, Đạ Rsal, Đạ Tông, Đạ Long và Đạ M’Rông thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người
 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 11
Gồm: Thị trấn Di Linh và các xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Gia Hiệp, Tam Bố, Liên Đầm, Tân Châu, Tân Thượng, Tân Lâm, Đinh Trang Thượng thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số11 là: 04 người
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 12
Gồm: các xã Gung Ré, Bảo Thuận, Gia Bắc, Sơn Điền, Đinh Trang Hòa, Hòa Trung, Hòa Nam, Hòa Bắc, Hòa Ninh thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 04 người
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 13
Gồm: Thị trấn Lộc Thắng và các xã Lộc An, Lộc Đức, Lộc Quảng, Lộc Ngãi, Lộc Phú, Lộc Thành, B’Lá, Tân Lạc, Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Tân, Lộc Lâm và Lộc Nam thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 08 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 05 người
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 14
Gồm: các xã Lộc Nga, Lộc Thanh và các phường Lộc Phát, Lộc Sơn, B’Lao, Phường 1 thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 04 người
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 15
Gồm: phường Lộc Tiến, Phường 2 và các xã Đại Lào, Lộc Châu, Đam B’Ri thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 15 là: 04 người
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 16
Gồm: Thị trấn Mađaguôi, thị trấn Đạ M’ri và các xã Đoàn Kết, Đạ P’loa, Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ Oai, Đạ Tồn, Mađaguôi thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 16 là: 03 người
 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 17
Gồm: Thị trấn Đạ Tẻh và các xã Đạ Lây, An Nhơn, Đạ Kho, Quảng Trị, Triệu Hải, Đạ Pal, Mỹ Đức, Quốc Oai thuộc huyện Đạ Tẻh,  tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 17 là: 03 người
 

 

 

 

 

 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 18
Gồm: Thị trấn Cát Tiên, thị trấn Phước Cát và các xã Quảng Ngãi, Nam Ninh, Gia Viễn, Tiên Hoàng, Đồng Nai Thượng, Phước Cát 2, Đức Phổ thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 18 là: 03 người
 

 

 

 

 

TS

 

 

 

,