.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp làm việc với Thanh tra tỉnh

Cập nhật lúc: 19:39, 11/06/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 11/6, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và kế hoạch trọng tâm  trong thời gian tới…
 
Quan cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên &Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, các Phó chánh Thanh tra tỉnh; Thanh tra các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN). Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các doanh nghiệp, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp; góp phần phát triển KT-XH của địa phương.
 
Cũng theo Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh, riêng lĩnh vực thanh tra hành chính, toàn Ngành đã tiến hành 69 cuộc thanh tra, trong đó 50 cuộc theo kế hoạch và 19 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 45 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm gần 3,9 tỷ đồng. Kết thúc thanh tra đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 3,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 563 triệu đồng.
 
Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh báo cáo tại buổi làm việc
Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh báo cáo tại buổi làm việc
 
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra. Đến nay, đã kết thúc thanh tra 7 cuộc, trong đó đã ban hành 2 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện các tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng đất, quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản… phát hiện sai phạm và ban hành quyết định thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng.
 
Cùng với đó, Thanh tra các sở, ngành cũng đã tiến hành 446 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 230 tổ chức và 596 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện các vi phạm trên các lĩnh vực giao thông vận tải; công thương; tài chính; y tế... Các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định thu hồi với 1,4 tỷ đồng và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơ 2,4 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực. 6 tháng qua, toàn Ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 98 kết luận thanh tra. Thanh tra tỉnh đã thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra. Kết quả, tổng số kết luận thanh tra phải theo dõi, đôn đốc kiểm tra trong kỳ là 47 kết luận.
 
Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 luôn được lãnh đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Toàn tỉnh đã tổ chức 22 cuộc họp, hội nghị, lớp tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN với 1.692 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia; đã phát hành 1.000 tài liệu pháp luật về PCTN. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, cần phải khắc phục trong thời gian tới, như công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan và của Ngành có mặt còn chưa chủ động, một số vụ việc chậm thời gian báo cáo theo quy định...
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh cần xử lý, khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại. Cụ thể, việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chưa thật sự chủ động, đặc biệt là tính dự báo trên các lĩnh vực của các cơ quan, các ngành đôi lúc còn bị động; việc khắc phục sai phạm sau thanh tra còn nhiều hạn chế. Một số vụ thanh tra và khiếu nại tố cáo còn chậm thời gian báo cáo, một số vụ việc chưa có chất lượng như yêu cầu đề ra; kiểm tra còn chồng chéo, hoạt động phối hợp còn hạn chế. Đồng thời triển khai một số nhiệm vụ còn chậm. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp cũng yêu cầu trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra trong sạch, giỏi nghiệp vụ, công tâm, khách quan, trong sáng và không vụ lợi.
 
THỤY TRANG
Các tin khác