.

Mặt trận Tổ quốc các cấp góp phần làm nên thành công bầu cử

Cập nhật lúc: 05:40, 11/06/2021 (GMT+7)
Sau nhiều tháng tập trung chuẩn bị các bước, quy trình hiệp thương, tiếp xúc cử tri, giám sát bầu cử, đồng hành cùng Ủy ban Bầu cử tỉnh tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đi đến thành công, trong đó có sự góp sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh.
 
UBMTTQ chủ trì tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
UBMTTQ chủ trì tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, MTTQ Việt Nam được giao trọng trách là chủ thể hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND; đồng thời, tham gia phụ trách và giám sát quá trình bầu cử, thể hiện sự dân chủ của quá trình Nhân dân lựa chọn bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thực hiện trách nhiệm của mình, dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công ba vòng hiệp thương ở mỗi cấp để giới thiệu đủ số người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một nhiệm vụ rất quan trọng của quá trình bầu cử. Đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời khẳng định MTTQ các cấp đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ ba cũng là thời điểm để các hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng viên được tiến hành theo đúng kế hoạch.
 
Sau khi tổ chức thành công ba hội nghị hiệp thương, MTTQ các cấp đã thực hiện lịch trình theo các kế hoạch được xây dựng trước đó về những nội dung công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của Mặt trận, trong đó có tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú; giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử; tiếp công dân về nội dung liên quan đến trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương; tập hợp dư luận xã hội về công tác bầu cử; thực hiện các hình thức để tuyên truyền về bầu cử...
 
Ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Bằng sự nỗ lực của Mặt trận các cấp, các hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú, hội nghị tiếp xúc cử tri đã được tổ chức dân chủ, đúng luật, góp phần vào thành công cho cuộc bầu cử. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, thực hiện theo Hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức tiếp xúc cử tri để phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; Mặt trận các cấp trong tỉnh cùng với Ủy ban Bầu cử các cấp, các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử chủ động phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình bầu cử đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật định. 
 
MTTQ tỉnh và các cấp ngay từ đầu triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử đã rất tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc và đầy đủ về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện trong hệ thống chính trị MTTQ các cấp về vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của MTTQ trong cuộc bầu cử lần này. Tham gia hiệu quả vào các tổ phụ trách bầu cử, thực hiện thành công các bước, quy trình hiệp thương bầu cử. Trong đó, góp phần quan trọng và có ý nghĩa trong ngày bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao (đạt 99,94%). Mỗi công dân đã phát huy quyền làm chủ của mình thể hiện trong lá phiếu bầu để lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, đủ năng lực, phẩm chất vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Trong cuộc bầu cử vừa qua, có thể thấy, MTTQ Việt Nam các cấp đã thể hiện sự tích cực, công tâm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị bầu cử; bảo đảm các bước, các nội dung theo đúng quy định của pháp luật và đúng yêu cầu đề ra... Qua đó, góp phần làm nên ngày bầu cử 23/5 trên toàn tỉnh thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
NGUYỆT THU
Các tin khác